ख्यालि न्हिली

न्ह्याथाय् द्यःइके वंसां नं देगलय पुजारी जुयाच्वनीपिं मिजंत हे जक जुइ । थथे छाय् थें सिउला ?
छाय्कि द्यःया दर्शन यायेत वइपिं भक्तजनं द्यःयाथाय् जक ध्यान बी फयेमा धकाः …. !
ह्ह्ह्
गणित शिक्षक ः पप्पु धासाः …, रेखा छु खः ?
पप्पु ः छगू रेखा छम्ह मनू वनेगु निंतिं खः, गुगु विन्दुपाखें शुरु जुइ ।
गणित शिक्षक ः अथे खःसा उकिया समानान्तर रेखा छु खः ?
पप्पु ः समानान्तर रेखा वया गर्लपे्रmन्ड नापं वनेगु निंतिं ।
ह्ह्ह्
धनी मनू ः जिके खुखा छेँ दु, उकी निखा बंगला दु ।
कार १० गः दु । पसः १५ गू दु ।
नोकरचाकर नीम्ह दु ।
छंके छु दु ?
गरिब मनू ः हजुर ! जि छम्हयां छम्ह जक काय दु, अले वया गर्लफ्रेन्ड छिम्ह याकः म्ह्याय् खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS