ख्यालि न्हिली

न्यायाधिश ः राजु, छं प्रहरीया हाकिमया खल्तीइ च्याःगु सलाईया काँटी छाय् तया बियागु ?
राजु ः श्रीमान्, वय्कलं हे जितः जमानतय रिहा यानाः तर, उकिया निंतिं खल्ती भचा गरम यायेमाः धाःगु !
ह्ह्ह्
फ्वगिं ः हजुर, गरिबयात दयाः यानाः न्यातका दां बियादिसँ ।
ल्यासे ः मछाः नं मजू कि छु ? अपाय्सकं ह्याण्डसम, स्मार्ट मिजं जुयाः नं फ्वनाः नयेत ……. ?
फ्वगिं ः (मुसुमुसु न्हिलाः) ठिक जू, अय्सा छकः च्वाप्प चुप्पा नया बिउले !
ह्ह्ह्
शिक्षक ः क, ख, ग, घ धा ।
पप्पु ः क, ख, ग, घ ।
शिक्षक ः अले मेगु नं न्यंकी ले ?
पप्पु ः मेगु दक्वं ठिकठाक हे जू, छिगु छु दु धयादिसँ ….. !

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS