ख्यालि न्हिली

छम्ह करोडपति साहुं छगू तसकं तःधंगु रेस्टुराँय् डिनर यात । बिल वःबलय् वं वेटरयात द्वःछि वंगु नोट छपा टिप बिल । उलिमछि ध्यबा टिप कायेखनाः वेटर लय्ताये हे मलाःनि, साहुं वयात मुक्का नकाः वयागु मिखा मना वयेकाबिल । हल्लाखल्ला जुल । मेनेजरं सःतूगुलिं अन पुलिस थ्यंकः वल ।

पुलिसं साहुयाके अज्याःगु व्यवहार छाय् यानागु धकाः न्यंबलय् साहुं धाल, ‘तसकं भिंम्ह वेटर खः । तसकं बांलाःगु सर्भिस बिल वं जितः । जि कन्हय् हानं थन हे डिनर याः वये ।’
‘वयात छाय् मुक्का नकागु ?’ पुलिसं न्यन, ‘वयागु मिखा छाय् मनावयेका बियागु ?’
‘छाय् धाःसा कन्हय् जि थन वयेबलय् थपाय्मछिधंगु रेस्टुराँय् जितः थःत यःम्ह वेटरयात म्हसीकेत समस्या मजुइमा धकाः का । ’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS