दमलिसे ल्वायेगु थीथी उपाय

दम (अस्थमा)या अटाय्क जुलकि थीथी श्वासनलि पूवंक हे प्वाःतीफु। उकिं यानाः म्हया थीथी महत्वपूर्ण अंगय् अक्सिजनया आपूर्ति बन्द जुइफु। अथे ला दमया उपचार डाक्टरया सल्हा कथं यायेगु हे बांलाः । तर दमयात क्वलाकेगु छुं छुं सफल घरेलु उपचार नं दु। थज्याःगु उपाय छ्यलाः झीसं लाभ कायेफु। झासँ, सिइके थज्याःगु हे छुं छुं घरेलु उपाय –

लाभा व पालु : लाभा व पालु नितां हे दमया उपचा®य् ज्या वः । दमया शुरुशुरुया अवस्थाय् ३० मिलि दुरुइ लाभा न्याभ्ये दायेकाः थुगु मिश्रणया न्हिं न्हिं सेवन यात धाःसा फाइदा जुइ । थ्व बाहेक पालुया क्वाःगु च्याय् लाभा निभ्ये ल्वाकछ्यानाः सुथय् व बहनी त्वनेगु यात धाःसा दम नियन्त्रणय् वइ ।

इमू : बागू कप इमूया ®स व थुकी उलि हे मात्राय् लः ल्वाकछ्यानाः सुथय् व बहनी जा नयेधुंकाः त्वनाबीगु यात धाःसा दम वइगु मजुयावनी । दमपाखें बचे जुइत इमूया लःयागु बाफ कायेगु नं जिउ। थुकिया निंतिं लखय् इमू तयाः दायेकादिसँ, अले लखं थहां वःगु वाफ कयादिसँ । थुकिं सासः ल्हाये यक्व हे अःपुयावइ ।

कस्ति : कस्तिं नं दमयात यक्व हे फाइदा याः । कस्तिं अज्याःगु कफ ब्वलावयेकी, गुकिं दम वयेकीगु खः । दम वइबलय् कस्ति नतुना जक बिउसां नं फाइदा जुइ । थ्व बाहेक न्हिं स्वक्वः छगू गिलास लुमुलुमु धाःगु लखय् कस्ति भचा ल्वाकछ्यानाः त्वनाबिल धाःसां दमय् निश्चित रुपं हे फाइदा जुइ ।

मी : म्ह दुनेया एलर्जी मजुइकेत मी तसकं ज्या वः । मी निगःचा कयाः छगू गिलास लखय् दायेकादिसँ । लः सुपाः वनाः स्वब्वय् छब्व जब ल्यं दतकि ल्ह्वनाः क्वय् तयादिसँ, अले उकी कस्ति व पालुति ल्वाकछ्यानाः सुथय् व बहनी त्वनादिसँ, पक्का हे फाइदा जुइ । दमया ल्वगिं मी अथें नं नयेजिउ ।

ककःचा : ककःचाय् थीथी पोषक गुण दु। थुकिं दमया नं प्रभावकारी उपचार जू । ककःचिगु छगू चम्चा पेस्ट कस्ति व तुलसीहःया रसलिसे ल्वाकछ्यानाः त्वनाबिल धाःसा यक्व हे फाइदा याइ । थुकी म्ह दुनेया एलर्जी पाखें नं मुक्ति दइ ।

वाउँचा तरकारि : दमया ल्वय् दुपिंसं जा नयेबलय् काचाकाचा मखु, बुलुहुँ बांलाक न्ह्ययाः थःगु क्षमता स्वयां कम जक नयेगु यायेमाः । न्हिं छुं मखुसां च्यागू निसें झिगू गिलास लः त्वनेमाः । आहारय् कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व चिल्लो पदार्थ कमसे कम व ताजा सिसाबुसा, वाउँचा तरकािर व फ्वयाः चुलि वयेकातःगु चाना आदि यक्व नयेगु यायेमाः ।

गंगु अंजीर : अंजीर अज्याःगु सि खः, गुगु नयेबलय् चाकुसे च्वनी, अले झीगु म्हयात नि नं निं अंजीरया गंगु सिइ यक्व हे गुण दु। थुकिं कफ मुंके बीमखु। गंगु अंजीरया क्वाःलखय् तयाः चछि फ्वयातयादिसँ । सुथय् खालि प्वाथय् थ्व भपादिसँ । थथे यायेबलय् श्वासनलिइ मुनाच्वंगु खै ब्वलाः पिहांवइ । अले थुकिं इन्फेक्सन जुइगुपाखें नं बचे याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS