मेमेगु

– पुष्प मुनंकःमि जंगे पिलर गबलें तंकाछ्वइ गबलें मदयेकाछ्वइ गबलें न्यासिकाछ्वइ रोबोट थें जब वारीच्वंपिं चिल्लाय्बिलाय् दनी अले निर्जीब थें टक्क च्वनि जब हानं संकटया जालय् तक्यनी अज्याःगु इलय् जंगे पिलर धावक थें न्ह्यःने छ्वयाहइ जंगे पिलर न्ह्यः ज्यायेत स्वयाच्वन हाचां गया समथर वाउँगु मैदान उकिं लिपा गयेत कुतः यात वाउँगु जंगल अले पहाड थथे […]

रमेशकाजी स्थापित मायाबी खः छ सुनां मखंक खुरुक्क दुहां वल सिखः जुयाः छं अहो अले थः हे जिमिके ल्ह्यल मनूया दुने दुने दुहां वनाः स्यंके फक्व स्यंकल बमलाःपिं व क्यातुपिंत ल्यत्तुल्ययाः छं नल । छल यात छं, बल यात छं, हाहाकार न्यंक छं हलिंन्यंक हे त्रास ब्वलंकाः जिमित ख्यानाः नयाच्वन छं तर मनू खः मनू […]

हिरोसिमा बोटानिकल गार्डेन छु खः ? जापानय् यक्व यक्व बोटानिकल गार्डेनत दु । हिरोसिमायागु साइकि–कु नांगु डाँडाय् पलिस्था यानातःगु बोटानिकल गार्डेन हे हिरोसिमा बोटानिकल गार्डेन खः । थ्व गार्डेन ह्वाइत इन्लाय्ण्ड सी नांगु समुन्द्रयात माया यानाः स्वयाच्वं थें लसि वः । थ्व गार्डेनय् थीथी बनस्पतित दु, गुलिं जापानं हे संकलन याना हया पिनातःगु, गुलिं गुलिं […]

नेपालभाषा नेपाःया पुलांगु भाय् मध्ये छगू खः । थुकिया छ्यलाबुला ताः ई न्ह्यवंनिसें हे जुयाच्वंगु सीदु। नेपाः गालय् लुया वःगु थीथी दस्तावेजपाखें थ्व खँ स्पष्ट जू । नेपालभाषाया छगू निगू खँग्वः न्ह्यथनातःगु दस्तावेजत ला यक्व पुलांगु हे लुया वःगु दु। अथे खःसां पूवंक वाक्य समेत दुथ्याकाः च्वयातःगु दस्तावेज धाःसा यलय् लुया वःगु छगू ताडपत्र खः । नेपाल संवत् २३५ य् च्वयातःगु उगु ताडपत्रय् दकलय् न्हापां […]

नेपाःया राष्ट्रिय टिमया निंतिं दकलय् अप्वः कासा म्हितूम्ह कासामि खः– विराज महर्जन । ताः ई तक व टिमया कप्तान नं जुल । तर थौंकन्हय् व राष्ट्रिय टिमय् लानाच्वंगु मदु । अथेला विराज थःगु कासा जीवनया अन्त्यपाखे दु । वया कासा नं आः न्हापा थें मखुत । अय्नं राष्ट्रिय टिमय् मलाःगु छगू कथंया चोट ला वया […]

खुइदँ खुइन्यादँ ति न्ह्यःया खँ खः थ्व, गुगु इलय् श्रद्धेय धम्मवती गुरुमां बर्माया मोलमिन शहरया नांजाःगु खेमाराम नन्स् स्टडीज सेन्टरय् बुद्धधर्मया उच्च शिक्षाया अध्ययन यानाच्वंगु खः । उगु बखतय् नेपालय् मिसातय्त आखः ब्वनेगु, ब्वंके छ्वयेगु चलन मदु । गृहत्यागी मिसात ला नगण्य तिनि । थ्व खँय् धम्मवती गुरमांया साप नुगलय् स्याः । ब्वनेगु वातावरण दुसा […]