चाकःलिपांपां

चुलिचा ग्वंगः लँ दापा जुयाः फ्याकधोंतय्गु बस्तीइ लाःवन । द्यः खिउँखिउँ धायावये धुंकल । “आः गन वनेगु …” बिचाः यायां वया भुइचःति हाल । थुबलय् लाक हे गोलेचा फ्याकधों अन थ्यंकः वल । चुलिचा ग्वंगःयात खंबलय् वया ई चुकुचुकु वन । “जि चुलिचा खः । जितः चछि थन च्वने बियादिसँ ।” चुलिचां ग्याग्यां नवात । […]

झी च्वंच्वनागु पृथ्वी सिबें चन्द्रंमा तसकं हे तापाःगु जूगुलिं उकिया धाथेंगु रुप झीसं सिइकाकाये फइमखु । पृथ्वी व चन्द्रमाया दथुइ लगभग ३,८४,००० कि मि. (२,३८,८६०मील) या दूरी दु । चन्द्रमाया ब्यास लगभग ३४७६ कि.मी.(२१६० मील) दु । भचा शक्तिशाली दूरबीनं स्वयेबलय् चन्द्रमा बांलाक खनेदइ । गबले झी न्यासि वने या मोटरय् वनाच्वने झीसं चन्द्रमा नं […]

सुन्दरगढय् जुजु इन्द्रसेनया राज्य दु । व दुष्ट स्वभावयाम्ह खः । गबलें गबलें वयाके वेंहू नं वः । चिचिधंगु अपराधय् नं वं फाँसीया सजाय न्यंकाबी यः । इन्द्रसेनं दरबारय् सुं छम्ह न्हूम्ह मनू वलकि वयागु न्ह्यःने लुँम्वः वांछ्वयाबीगु याइ । व न्हू वःम्ह मनुखं उगु लुँम्वः मुनाकाल धाःसा जुजुया कर्मचारीं ज्वनाः वयातझ्यालखानाय् कुनाबी । लिपा […]

धूर्तम्ह ध्वंया ज्या हे जंगलय् च्वंपिं मेपिं जनावरतय्त ठगे यायेगु खः । वं न्ह्याब्लें थीथी भेषय् वनाः जंगलय् च्वंपिं सोझासिधापिं जनावरतय्त ठगे यायेगु यानाच्वनी । अथे हे छक्वः ध्वंचां थः कां जूगु अभिनय यानाः ध्वं लायेगु बिचाः यात, अले न्हिच्छि कां थें जुयाः जंगल चाःहिलाच्वन। बहनि जुइकाः व तुयुचा खराचिया छेँय् वन, अले धाल, ‘तुयु […]

दूरदर्शी यंत्र पाखें सूर्यया सतह ध्यान पूर्वक स्वल धाःसा उकी हाकु हाकुगु दाग खनेदइ । थज्याःगु दाग ग्यालिलियों थम्हं हे दयेकूगु दूरबीनं स्वयाः दकलय् न्हापां सन् १६१० य् खंकूगु खः । अज्याःगु दाग सूर्यया पालापाला थीगु सतहय् हाकुक प्वाःप्वाः गनाच्वंगु थें खनेदइ । थज्याःगु दागयात (Sun Spots) धकाः धाइ । आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त कथं अज्याःगु […]

छम्ह बाचखुं सिमाय् स्वः दयेकाः आनन्दं च्वनेगु यानाच्वंगु दु। छम्हु व नयेत्वनेगु चक्करय् अन्न बाली बांलाक सयाच्वंगु बुँइ थ्यंकःवन । अन मोजं नये त्वने खंबलय् व साप लय्ताल । अप्वः लय्लय्ताःबलय् वया बहनी थःगु स्वलय् लिहां वनेमानि धयागु हे ल्वःमन । वं अनयः च्वनाः न्ह्याइपुक न्हि छ्यानाच्वन । थुखेर सनिलय् छम्ह खराचा उगु सिमा दुथाय् […]