गन द्यःयात थ्वाथःगु पार्टपूजा छाइ

झीपिं गनं द्यःयाथाय् वन धाःसा पुजाज्वलं ज्वनाः वनी, अले द्यःयात पुजा याइ, छाइ । पुजा ज्वलं ज्वना मवंपिंसं द्यःयाथाय् हे मियातःगु पुजाज्वलं जूसां न्यानाः पुजा याइ । गुलिसिनं सामान्यकथं स्वां जक छाइसा गुलिसिनं ध्यबा छाना थकी । थ्व झीगु धार्मिक व सांस्कृतिक प्रचलन खः ।

द्यःयाथाय् पुजा यायेत यंकीगु पुजाज्वलनय् स्वां, सिन्ह, धुं, धुपाँय्, सिसाबुसा, समय्ज्वलं व मरिचरि नं तइ । तर सुं नं द्यःयात उकथंया पुजाज्वलं मखसे कलपुर्जा, ल्वाभः वा ज्याभः छाइ धायेबलय् पत्याः मजुइफु ।भारतया हिमाञ्चल प्रदेशय् छगः अज्याःगु देगः दु, गन द्यःयात स्वांसिन्ह मखु, सवारी साधनया पुलांगु, स्यंगु पार्टपुर्जा, ज्या लगे मजूगु नम्बर प्लेट, छेँय् च्वंगु पुलांगु ज्याभः, खतं नःगु ल्वाभ छायेगु याइ ।

जंगलया द्यःकथं म्हसिउम्ह ‘बनशीरा’ द्यःया देगः नं छगू जंगलया हे दथुइ दु । अजू चायापुगु मेगु छता खँ छु दु धाःसा थ्व द्यःया देगलय् नं पल्लि हे दु, न त सुं पुजारीयाया हे व्यवस्था दु । खुल्ला रुपय् थापना यानातःम्ह थ्व द्यःया कीर्ति तापाक न्यना वनाच्वंगु दु । अले थन थ्वाथःगु, ज्याख्यलय् मदुगु, खतं नये धुंकूगु सामान छायेगु निंतिं हे तातापाकं मनूत वयेगु याः ।

स्थायी रुपं पुजारीया व्यवस्था मदुसां अन रेखदेख यानाच्वंम्ह व छगूकथं पुजारीया रुपय् च्वनाच्वंम्ह छम्ह मनूया धापूकथं सलंसः दँ न्ह्यःनिसें हे अन मनूत पुलांगु सरसामान छायेत वइगु खः । ई बिना वंलिसें लिपा वयाः मनूतय्सं सवारी साधनया पुलांगु पार्टपूर्जा व नम्बर प्लेट तकं छायेगु यानाहःगु खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS