अमेरिकाय् लिपि कक्षा

येँ – अमेरिकाया शिकागो शहरय् नं नेपालभाषा व नेपाल लिपि स्यनेज्या जूगु दु । नेवाः अमेरिकन दबूया ग्वसालय् थगुने थें थुगुसी नं थ्व ज्याझ्वः जूगु खः । दबूया पुलांम्ह नायः श्रवणकुमार श्रेष्ठं त्वाःदेवाय् मत च्याकाः ज्याझ्वःया उलेज्या यानादीगु खः । ज्याझ्वलय् न्ववासें दबूया नायः उदय महर्जनं नेपालभाषा व नेपाल लिपि आः नेपालय् जक लिकुनाच्वनी मखु, थ्व हलिमय् नं न्यना वनी धयादिल ।

जुनू कमल तुलाधरया संयोजकत्वय् न्ह्याःगु उगु स्यनेज्या दबूया लिउनायः श्रद्धा कमल ताम्राकार व दुजः शुष्मा श्रेष्ठ शाहीं न्ह्याकादी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS