सतक–पेटी पसलय् मनपाया निगरानी

येँ – स्वनिगःया अतिकं व्यस्तगु लागाय् सतक पेटी हे कब्जा यानाः पसः तयेगु सामान्य खँ जुइधुंकूगु दु । पसःथुवालं थःगु पसःया सामान जक उकथं कब्जा यानाः तइगु मखसे फुटपाथ पसल्यातय्त तकं थःथाय् सामान तयेकाः सतक पेटी कब्जा यायेगु ज्याय् मचायेकं ग्वाहालि याना वयाच्वंगु दु ।

आः येँ महानगरपालिकां उकथं सतक पेटी कब्जा यानाः पसः तइपिंत कारवाही यायेगु नापं निगरानी तयेगु याना हःगु दु । थ्व झ्वलय् येँ मनपां वंगु जेठया न्हापांगु वालंनिसें आतकया दुने उकथं सतक पेटी कब्जा यानाः पसः तइपिं न्यासः स्वयां अप्वःसित कारवाही याःगु दु ।

थनया कालिमाति, कोटेश्वर, चाबही, बल्खु, स्वयम्भू, कलंकी लगायतया थीथी थासय् उकथं सतक पेटी कब्जा यानाः पसः तइपिं न्यासः व न्यय्म्हेसिया सामग्री जफत याये धुंकूगु दुसा आः अज्याःगु सामाग्री दक्वं लिलाम प्रक्रियाय् यंकेगु येँ मनपां न्ह्यथंगु दु ।

सुथंनिसें बहनि तकं उकथं सतकपेटी कब्जा यानाः पसः तयेगु ज्यां लँजुवाःतय्त वये वने यायेत समस्या जुइवं येँ मनपां उकथं कारवाही प्रक्रिया न्ह्याकूगु खः । येँ मनपां उकथं कारवाही याये छवाः न्ह्यः छुं कथंया सामग्री मतयेत व मतयेकेत व विक्री मयायेत धासें छगू सार्वजनिक सुचं हे पिथंगु खः । व्यापारीतय्सं सतकपेटी कब्जा यानाः पसः तयेगु क्रम रोके मजुइवं येँ मनपां उकथंया अभियान न्ह्याकूगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS