पूँजीगत खर्च अझं सुधार जुइमफुत

येँ – चालु आर्थिक दँ क्वचायेत झिंन्यान्हु जक ल्यं दनिबलय् पूँजी खर्च धाःसा मुक्कं ५३ प्रतिशत जक जूगु दु । विकास निमार्णया ज्यां गति कायेमफुगुलिं विकास खर्चं नं म्हो जूगु खः । महालेखा नियन्त्रकया कार्यालयया कथं चालु आर्थिक दँया थ्व अवधि दुने ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार तका पूँजीगत खर्च जुइगु लक्ष्य तयातःगु खःसां मुक्कं १ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड १२ लाख ५ हजार जक खर्च जूगु दु । थ्व लक्ष्यया ५३.२४ प्रतिशत जक खः ।

अथेहे वित्तीय व्यवस्थापाखे छगू खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजारया लक्ष्य तयातःगु खःसां ८३ अर्ब ७९ करोड ९२ लाख ८८ हजार जक खर्च जूगु दु । थ्व लक्ष्यया ५९.७३ प्रतिशत जक खः । अर्थ मन्त्रालयया वित्तीय व्यवस्थापाखेया खर्चयात नं पूँजीगत खर्चया रुपय् काइगुलिं विकास खर्च भचा अप्वयेफु ।

थ्व हे अवधि दुने चालु खर्च धाःसा ८०.६३ प्रतिशत थ्यंगु दु । वंगु असार १७ गते दुने ६ खर्ब ४७ लाख ९२ करोड २९ लाख ७१ हजार खर्च जुइधुंकूगु दु । चालु आर्थिक दँय् ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, ३६ लाख ५४ हजार चालु खर्च जुइगु अनुमान यानातःगु खः । राजश्व म्हयेगु धाःसा थ्यंमथ्यं ९० प्रतिशत लक्ष्य चूलाकेत ताःलाःगु दु ।

चालु आर्थिक दँय् ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड ५५ लाख ७० हजार राजश्व संकलन यायेगु लक्ष्य तयातःगुलिइ आःतकया दुने ६ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड १४ लाख ९७ हजार तका दां म्हयेधुंकूगु दु । विकास निर्माया ज्याय् न्हिं १ अर्ब ३८ करोड २७ लाख ५ हजार तकाया ल्याखं जूगु खँ महालेखा नियन्त्रकया कार्यालयं धाःगु दु । चालु आर्थिक दँया सुरुया इलय् स्वयां आर्थिक दँया अन्तिम महिनाय् व अन्तिम न्हि पाखे खर्च अप्वयेगु ज्या जुया वयाच्वंगु दु ।

थुगुसी नं अथे हे जुइगु खँ धाःगु दु । देय्या खर्च प्रणालीयात सुधार यायेगु निंतिं चालु आर्थिक दँ निसें खर्च यायेगु प्रणालीइ नियमित अनुगमन यायेगु धाःसा सुधार जुइमफुत । बजेट कार्यान्वयन सुरु जूगु न्हि निसें हे खर्च यायेफइ कथं चालु आव स्वयां पीन्यान्हु न्ह्यव जेठ १५ गते हे बजेट सार्वजनिक यायेगु याःसां खर्च यायेगुली धाःसा सुधार यायेफयाच्वंगु मदुनि ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS