सम्पदामैत्री व्यापारिक भवन

थनया न्हूसतकय् निर्माणाधीन महर्जन कम्प्लेक्स लिपांगु चरणय् थ्यंगु दु । स्वनिगःया अतिकं व्यस्तगु थाय् येँया न्हूसतकय् दयेकाच्वंगु सम्पदामैत्री उगु व्यापारिक भवन लिपांगु चरणय् थ्यंगुयालिसें आः वइगु मोहनि–स्वन्तिया झ्वलय् लाकाः संचालनय् हयेगु तयारी जुयाच्वंगु दु ।

भवन निर्माणया ज्यायात नं व हे कथं क्वचायेकाः फक्व याकनं तयार यायेत निर्माण कम्पनीं ज्या यानाच्वंगु महर्जन विजनेस एशोसियट्स प्रा.लिं. जानकारी बिउगु दु ।

विश्वसम्पदाया धलखय् दुथ्यानाच्वंगु बसन्तपू लाय्कूलिक्क लाःगु गद्दी बैठकलिसें ज्वलाइकथं निर्माण जुयाच्वंगु थुगु ‘न्यू क्लासिकल’ भवनया रुवरुपयात संयुक्त राष्ट्र संघया शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक निकाय युनेस्कों नं सम्पदामैत्री जूगु धासें च्वछाःगु दु । थुगु भवनं न्हूसतक लागाया हे शोभा थकायेगु ज्या याइगु कम्पनीया दावी दु ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त ज्याकू जनसेवालिक्कं लाःगु भवनय् सीसीटिभी क्यामराया तकं व्यवस्था यानातःगुलिं सुरक्षाया दृष्टिकोढां धुक्क जुइ फइगु अवस्था दुगु नापं व्यवसायी व गाहाकितय् सुविधायात ध्यानय् तयाः अत्याधुनिक सुविधा नं व्यवस्था दुगु कम्पनीं न्ह्यथंगु दु ।
भवनया दथुया ब्व खुल्ला थाय्या रुपय् त्वःता तःगु दु । अथे खःसां उगु खुल्ला थाय्यात न्हाय्कनं त्वपुना तइगु जुइ । प्रत्येक तल्लाय् नेपाःया थीथी प्राकृतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक सम्पदायात प्राथमिकता बियाः थाय् बीगु कम्पनीं न्ह्यथंगु दु । कम्पनीया कथं दक्वं तल्लाय् अज्याःगु थासय् थीथी किपात ब्वयेगु व्यवस्था यायेत्यंगु दु ।

‘व्यवसायिक भवनं नं थज्याःगु ऐतिहासिक व सांस्कृतिक थाय्या सम्मान व संरक्षण यायेमाः धइगु जिमिगु मान्यता खः । थ्व हे मान्यताकथं जिमिसं जिमिगु थ्व भवनयात सम्पदामैत्री कथं दयेकागु दु । पुलांगु संरचना स्यंकाः न्हूगु संरचना निर्माण यायेवं आधुनिकताया नामय् सम्पदायात किचः लाइगु ज्या याये मजिउ । उकिं स्वरुपयात सम्पदामैत्री दयेकेगु निंतिं छुंकथंया नं कसर ल्यंकेगु जुइमखु’ महर्जन विजनेस एशोसियट्स प्रा.लि.या अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनं धयादिल ।

वय्कलं धयादी, ‘भवन दयेकेगु इलंनिसें हे भवनया स्वरुपयात जक मखु, भवनयात सुविधा सम्पन्न यायेगु खँय् नं बिया बिया वयाच्वनागु व थुकियात हे ध्यानय् तयाः Central AC, Fresh Air यात निरन्तरता बियाः Supply, Back Up Generator, Fire Fighting System, Escalator, Capsule Lift, Closed Lift आदियात नं व्यवस्थित यानागु दु ।

थुगु भवन दुने १०० वर्गफिटनिसें ५०० वर्गफिटतकया ६० क्वः पसः कवःत निर्माण यानातःगु दु । लिसें थुगु भवनय् करिब द्वःछिम्हेसित लजगाःया नं अवसर दइगु कम्पनीं न्ह्यथंगु दु । भवन संचालनय् वयेधुंकाः देय्या अर्थतन्त्र लिसें देशय् खनेदयाच्वंगु रोजगारीया समस्यायात नं छगू हदतक तिबः बीत थुगु भवन सफल जुइगु कम्पनीया अध्यक्ष महर्जनया दावी दु ।

उगु भवनय् तिसाज्वलं, नसाज्वलं, वसःज्वलं लगायत थीथीकथंया पसःत दइगु जानकारी बियादिसें भवनयात ‘ज्वेलरी कम्प्लेक्स’या रुपय् नं विकास याये फइगु वय्कःया धापू दु । भवनय् सुरक्षा व्यवस्था, निर्माणशैली लगायत हरेक दृष्टिकोणं तिसाज्वलंया व्यवसायीतय् निंतिं उपयुक्त जूगुलिं तिसा ज्वलंया व्यवसायीतय्सं चिउताः क्यनाच्वंगुलिं भवनयात ज्वेलरी कम्प्लेक्सया रुपय् विकास याये फइगु
वय्कःया धापू दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS