बुंगय् दथुइ हे कुमारी हिल ,कुमारीया वा हाःगुलिं केहेँम्ह जुल न्हूम्ह कुमारी

यल – ऐतिहासिक नापं सांस्कृतिक रुपं महत्वपूर्णगु नेवाः वस्ती बुंगय् शनिवाः कुमारी हिलेगु ज्या जूगु दु । थनिं बाःछि न्ह्यः वर्तमान कुमारी किन्जल वज्राचार्यया वा हाःगुलिं न्हूम्ह कुमारी कथं निदँ फुनाः स्वदँय् क्यनाच्वंम्ह मय्जु कृपा वज्राचार्ययात न्हूम्ह कुमारी स्थापना यायेगु ज्या जूगु खः । बुंग कुमारी नाप स्वापू दुपिं थालिपिं, गुथिया खलःपिं नापं च्वनाः पुजाआजा यानाः न्हूम्ह कुमारी स्थापन यायेगु ज्या जूगु खः ।

आः कुमारी जुयाच्वंम्हेसिया छेँय् हे अथे कुमारी हिलेगु ज्या जूगु खः । परम्परा कथं जुयाच्वंम्ह कुमारी व जुइम्ह कुमारी तयाः पुजा याइ । दकले न्हापां निर्वतमान कुमारीयात च्वय् तयाः पुजा याःगु खःसा उगु इलय् कुमारीं थःगु मतू, तिसा फुक्कं न्हू जुइम्ह कुमारीयात लःल्हानादीगु खः । अथे पुजाया झ्वलय् जुइम्ह कुमारीयात तिसा फुक्कं लःल्हाये धुंकाः हाकनं न्हूम्ह कुमारीयात च्वय् तयाः पुजा यायेगु ज्या जूगु दु । आः जूम्ह न्हूम्ह कुमारी वर्तमान कुमारीया थःहे केहेँ खः ।

थनिं निदँ न्ह्यः जक कुमारी जुयादीम्ह किन्जल बज्राचार्यया थनिं बाःछि न्ह्यः वा हाःगुलिं न्हूम्ह कुमारी ल्ययेमाःगु अवस्था वःगु खः । न्हय्दँ फुनाः च्यादँय् क्यनाच्वंम्ह किन्जल बज्राचार्यया वा हायेवं हे कुमारीया आगमय् वनाः कुमारी त्वःतेगु ज्या तकं जूगु खः । अबलेनिसें आसनयात जक कुमारी कथं पुजा याना वयाच्वंगु खःसा विधिपूर्वक न्हूम्ह कुमारी ल्ययेगु ज्या जक शनिवाः क्वचाःगु खः ।

बुंगय् कुमारी संस्कृति न्ह्याकेगु नितिं बज्राचार्यतय्गु छगू गुथि दु । उगु गुथिया म्ह्याय् मस्त जक कुमारी जुइमाःगु चलन दु । मानरत्न बज्राचार्य व दिलमाया बज्राचार्यया म्ह्याय् हे थुगुसी नं कुमारी जुयादीगु दु । न्हापाया म्ह्याय् नं वय्कःपिनि तःधिकःम्ह म्ह्याय् खःसा थुगुसी कुमारी जुयादीम्ह कृपा बज्राचार्य वय्कःपिनि चीधिकःम्ह म्ह्याय् खः । कृपा बुंगया त्रिरत्न सहकारी स्कूलय् प्ले ग्रुपय् ब्वनाच्वंम्ह खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS