मानकृष्ण वावायात येँ महानगरपालिकाया ग्वाहालि

येँ – कलाकार, संगीतकार, गायक मानकृष्ण वावा स्वास्थ्य उपचारया निंतिं येँ महानगरपालिकां आर्थिक ग्वाहालि याःगु दु । शुक्रवाः छगू ज्याझ्वःया दथुइ येँ महानगरपालिका वडा नं. २५ या नायः निलकाजी शाक्यं भाजु वावायात येँ मनपां पाखें बिउगु छगू लाख तका लःल्हानादीगु खः ।

स्येँ ल्वचं कयाच्वंम्ह वय्कःयात उपचार खर्च यक्व माःगुलिं येँमनपापाखें ग्वाहालि याःगु खः । मचां निसें जनबहालय् भजन याना वयाच्वनादीम्ह भाजु वावा नेवाः टेलिसिरियल ख्यलय् नं उतिकं हे नांजाःम्ह खः । टेलिसिरियल ख्वताबजिइ ‘देपां बिइ ला’ थेगो न्ववाना लोकंह्वाःम्ह वय्कः भजन च्वयेगु, हालेगु संगीत तये याना वयाच्वनादीम्ह खः ।

ज्याझ्वलय् न्ववानादिसें येँमनपा २५ वडाया नायः शाक्यं सामाजिक, राजनीतिक, सांगीतक ख्यलय् यक्व हे न्ह्यथनेबहःपिं व्यक्तित्वःपिं दुगु जनबहालय् हुर्के जूम्ह भाजु वावां मछिन्द्र भजन खलकलय् च्वनाः मचां निसें सेवा याना वयाच्वंगु खँ न्ह्यथनादिसें वय्कः थेंज्याःपिंत ग्वाहालि यायेगु स्थानीय सरकारया दायित्व जूगु वाःचायेकाः थःम्हं येँ मनपापाखें ग्वाहालि कायेगु निंतिं पहल यानागु खँ कनादिल । वय्कलं कलाकार वावायात ग्वाहालि बिउगुलिं येँमनपाया मेयर, उपमेयर लिसें बोर्ड दुजःपिं सकसितं सुभाय् देछायादिल ।

अथेहे ज्याझ्वः न्ह्याकादिसें गायक पवित्र कसाःनं सरकारं नेपालभाषाया कलाकारतय्त नेपाःया हे कलाकार कथं नालामकासे मात्र नेवाः कलाकार धकाः जक कया छखे तयेगु स्वयाच्वंगु इलय् स्थानीय सरकारपाखें जूगु थ्व ग्वाहालियात नं च्वछायेमाःगु खँ कनादिल ।
ज्याझ्वलय् न्ववानादिसें कलाकार वावां त्वाःबहाःयापिं दाजुकिजापिनि ग्वाहालिं हे थः थनतक थ्यनेफुगु खँ कनादिसें सकसितं सुभाय् देछायादिल ।

स्येँया ल्वचं कयाच्वंम्ह वावा थौंकन्हय् निदान अस्पतालय् वासः याकाच्वनादीगु दु । वासलं मजिल धाःसा स्येँ ट्रान्स्प्लान्ट यायेमालेफुगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS