जर्मनीया कार निर्माता प्रमुखयात ज्वन

जर्मनीया नांलाःगु कार निर्माता कम्पनी आउडीया प्रमुख रुपर्ट स्टाडलरयात सवारी प्रदूक्षण उत्सर्जन सम्बन्धी काण्डय् अनुसन्धान यायेगु निंतिं ज्वंगु दु । म्युनिखया अधिकारीतय्सं अनुसन्धानया झ्वलय् आवश्यक प्रमाणत नष्ट यायेफुगु खतरा दुगुलिं स्टाडलरयात ज्वनेमाःगु खँ धाःगु दु ।थ्व कम्पनीं दयेकूगु गाडीइ सवारी प्रदूषण उत्सर्जनया स्तर छले यायेगु निंतिं उपकरण जडान यानातःगु खः ।

स्वदँ न्ह्यव दकलय् न्हापां फोक्सवागन कारय् थज्याःगु उपकरण जडान यानातःगु लुइकूगु खः । आः फोक्सवागनया सहायक कम्पनी आउडी नं थ्व काण्डय् लाःवःगु खः । वंगु महिनाय् जक आउडीं थःपिनिगु ए सिक्स व ए सेभेन मोडलया ६० हजार डिजेल गाडीइ प्रदूषण उत्सर्जन सम्बन्धी समस्या दुगु स्वीकार याःगु खः । थ्वयां न्ह्यव नं आउडीं च्यागूत्या लाख गाडी थज्याःगु समस्या दुगुलिं बजारं लित यंकूगु खः ।

अमेरिकाय् िमउगु थ्यंमथ्यं खुगू लाख गाडीइ प्रदूषण स्तरबारे गलत जानकारी बीगु उपकरण जडान यानागु खँ फोक्सवागनं स्वीकार याःगु खः । फोक्सवागनं विश्वन्यंकं निर्यात जूगु छगू करोड झिगू लाख डिजेल गाडीइ थज्याःगु सफ्टवेयर जडान यानागु खँ स्वीकार यायेधुंकूगु दु ।

थ्व सफ्टवेयरं प्रदूषणया स्तर परीक्षण गुबलय् जुइ उबलय्.गाडीं जुइगु उत्सर्जन म्हो यानाबीगु खः । थज्याःगु सफ्टवेयर जडान यानातःगु गाडीं परीक्षण याइबलय् स्वयां सडकय् गुडे जुइबलय् ४० गुणा अप्वः प्रदूषण यायेगु यानाच्वंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS