ख्यालि न्हिलि

निम्ह पार्टनरतय् दथुइ ल्वापु जुल । अथे जुसेंलि छम्ह पार्टनरं थःपिनिगु व्यापार इना कायेगुलिइ हे कल्याण तायेकल । व छम्ह तसकं तःधंम्ह वकीलयाथाय् वन । वं वयागु थिकेगु फिस पुल अले वयात इच्छा व्यक्त यात कि वं भागबन्डाया रुपरेखा थज्याःगु नक्सां तयार यायेमाल कि थःम्ह पार्टनरया विजनेसय् गुगु भग लाइगु खः, व वं न्याये फयेमाः ।
बाःछि लिपा वकीलं थः क्लाय्न्टयात नापलात, अले धाल— ‘जिं दक्वं थिक यानाबी धुन । छिमि पार्टनरयात जिं थुकथं फिट यानाबिया कि व अज्याःगु भागबन्डाया निंतिं तयार जुल गुगु कि जिगु विचारय् छिपिं निम्हेसिगुं लागी मनासिब जुइ ।’
‘निम्हेसिगु लागी मनासिब जुइ !’— क्लाय्न्टं तं पिकयाः हाल— ‘अरे, थज्याःगु भागबन्डा ला जिं थम्हं हे याये फु नि । थुकिया निंतिं वकील तयेगु व वयात थपाय्द्वँ फिस बीगु छुकिया जरुरत दु ?’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS