सम्पत्ति विवरण विरुद्ध गैसस

येँ – आवंलि थीथी कथंया सामाजिक संघ संस्थाय् च्वनाः ज्या याइपिं पदाधिकारीतय्सं समेत सम्पत्ति विवरण बीमाः धकाः सरकारं हःगु नीतियात गैरसरकारी संस्थातय्सं विरोध याःगु दु । सरकारया थ्व नीति पाय्छि मजू धासें गैरसरकारी संस्थातय्सं आन्दोलन समेत यायेगु ख्याच्वः बिउगु दु । सरकारं आवंलि सामाजिक, गैरसरकारी संस्थाय् च्वंपिं केन्द्रीय पदाधिकारीतय्सं समेत थःपिनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक यायेमाः धकाः नीति पिकाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS