थ्व गज्याःगु बानी ?

झी सकलें सुथय् दनेवं दकलय् न्हापां नित्यकर्म याइ । थथे यायेगु धइगु थःगु प्वाः सफा यायेगु खः । सुथय् दनेवं दकलय् न्हापां खिच्व फायेगु हरेक मनूया न्हिथंया व निजी ज्या नं खः । थ्व ज्या धइगु चःबिइ जक याइ । खुल्ला थासय् मखु । चःबिइ खिच्व फायेगु ज्यायात वातावरण स्वच्छताया ल्याखं नं बांलाःगु व शोभनीय ज्याया रुपय् कायेगु याः ।

खुल्ला थासय् खिच्व फायेगु मनूतय् नैतिक धर्मं नं मबिउ, अथे खःसां गनं लँय् वनाच्वनेगु इलय् अज्याःगु पायक थाय् मलुल धाःसा खुल्ला थासय् खिच्व फायेत तकं लिफः स्वइमखु । अझ गनं गनं ला थथे याइपिंत निरुत्साहित यायेगु व सजाय बीगु उपाय तकं अवलम्बन याना हयाच्वंगु दु । खिच्व फायेगु बन्द चःबि दुने खयां नं गबलें गबलें खुल्ला थासय् यायेमालीगु धइगु बाध्यता बाहेकं मेगु छुं कारण दइमखु ।

तर छम्ह मनुखं खुल्ला थासय् खिच्व फाःगुलिं वयात ज्वंगु दु, व नं छक्वः निक्वः मखु, छन्हुया दुने हे तःक्वः तःक्वः । थ्व घटना नेपाःया मखसे अस्टे«लियाया खः । ब्रिसबेनया छम्ह अतिकं नांजाःम्ह व्यापारी एन्ड्रयु डग्लस म्याकेन्टोसं छन्हुं हे स्वीक्वलं मल्याक लँय् खिच्व फाःगु द्वपनय् वयात ज्वंगु खः । म्याकेन्टोसं छपु हे लँपुइ उकथं तःक्वः तःक्वः हे खिच्व फायेवं वयात ज्वंगु खः ।

न्हापां ला प्रहरीं थ्व ज्याः सुनां याःगु धइगु सीके मफयाच्वंगु खः । जब सार्वजनिक व खुल्ला थासय् तःक्वः तःक्वः हे खिच्व फायेमाःगु यानाच्वंगु खँ सिल वयां लिपा वयात ज्वंगु खः । खुल्ला थासय् थथे न्हियान्हिथं मनुखं फानातःगु खि लुया वयेवं स्थानीय मनूत जानाः थ्व ज्या सुनां याःगु धकाः मालेगु कुतः जुल ।

छन्हु निन्हु मखु, तःन्हु हे थज्याःगु ज्या जुइवं अन्ततः छन्हु खि फानाच्वंगु अवस्थाय् म्याकेन्टोसयात ज्वनेत सफल जुल । थथे खुल्ला थासय् खि फानाच्वंगु इलय् वयागु किपा कायेगु ज्यातकं जूगु खः । अपाय्सकं धनाढ्य व चर्चित व्यवसायीया छेँय् चःबि मदु धइगु ला जुइ हे मखु । वं थःगु छेँय् चःबि मदयाः अथे याःगु नं मखु ।

अथे खःसा छाय् थथे यात धइगु बारे मनूतय्सं चिउताः प्वंकेगु यात । वैज्ञानिकतय् धापूकथं सुं नं मनूयात सार्वजनिक थासय् हे खिच्व फायेगु बानी जुयाच्वने यः । थथे सार्वजनिक व खुल्ला थासय् खिच्व मफायेकं इमित सन्तुष्टि धइगु हे दयाच्वनीमखु । नापं थ्व छगू वंशानुगत रुपं वयाच्वनाीगु समस्या नं खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS