साहित्यय् प्रयोगवादीतसें धाइ ‘न्हू न्हूगु अनुभूति, न्हू न्हूगु चेतना, अर्थयात दुरुस्त ब्वयेत प्रचलित भाषा, प्रतीक, विम्बत असमर्थ जुइ । अपूर्ण, असक्षम जुइ । इलं ब्वलंकीगु न्हू न्हूगु समवेदना, भाव विचाःत पित बीत म्हिगःया भाय् थुनेमाः । न्हू न्हूगु भाय् ज्यायेमाः । न्हू न्हूगु विम्ब, प्रतीकत स्वनेमाः । क्वपुलांगु, ज्यले धुंकूगु म्हिगःया भाषां थौंया नुगःयात ब्वये फइमखु ।’

छम्ह प्रसिद्ध आधुनिक कविं धाइ ‘थौंया जटिल, कठोर अनुभूति व्यक्त यायेत म्हिगःया सरल, सौम्य भाषा अपर्याप्त । निरीह जुइ । कवितयसं थौं वयाः थःत लुधंक व्यक्त यायेगु खःसा प्रचलित भाय्यात सृजनात्मक प्रहार यायेमाः । तोडमोड आक्रमण यायेमाः । अले न्हूगु ई समवेदनायात पाय्छि जूगु न्हूगु भाय्, उक्ति, विम्ब सृजना यायेमाः ।’

दँय्दसं । प्रेम दिवस वइ । प्रेमीप्रमिका दथुइ ‘गुलाफ स्वां’ प्रेमया प्रतीककथं कालबिल यायेगु परम्परा जुइ । गुलाफ स्वां । प्रेमया स्थापित प्रतीक । प्रेमीप्रेमिकाया नुगःया प्रतिविम्ब । तर थौंया ल्याय्म्हल्यासे, प्रेमीप्रेमिका दथुइ मतिनां न्हूगु मोड काइ । मतिनाया ख्यलय् इमिसं फयेमाःगु न्हू न्हूगु आकांक्षा, हाथ्या, आयाम ब्वयेत इमित ‘गुलाफ स्वां’ थौं पाय्छिगु विम्ब, प्रतीक जुयाबी मखु ।

थौंया ‘गुलाफ स्वां’ पुलांगु, अव्यावहारिक, क्वरा भावुकताया प्रतीक खनेदइ । छम्ह कविं प्रेम दिवसयात कयाः कविता च्वइ, धाइ । थौंया प्रेम दिवसय् प्रेमीप्रेमिका दथुइ प्रेमया प्रतीकया थाय् गुलाफ स्वांनं मखु, कन्डमं काइ । थौं प्रेम दिवसय् कन्डम गुलाफ स्वां जुयाः ह्वयाबी । वं थःगु सौन्दर्य ब्वइ । प्रेम आदानप्रदानया युगीन प्रतीक जुयाः व लु । चकनी ।’

ध्यान, योगया ख्यलय् नं न्हू न्हूगु प्रयोग खनेदइ । नग्न ध्यान । थौं छगू न्हूगु प्रयोग जुयाः प्रचारय् वइ । छम्ह मय्जु ध्या नय् च्वनी । निर्वस्त्र, नग्न जुयाः । वसः पुनाः स्वयां वस्त्रहीन जुयाः ध्यानय् च्वनेबलय् नुगः स्थीर जुइ । याये फइ ।

खः । अथे हे कन्हय् वइगु दिनय् न्हू न्हूगु प्रेमया अनुभूति, समवेदना, हाथ्यायात न्हू न्हूगु प्रतीक, अभिव्यक्ति माध्यमतसें हाँके याइ । हाँके यायेमाः । काव्य भाषां न्हू न्हूगु अवतार काइ । साहित्यय् जकमखु । प्रयोगवाद थौं हरेक क्षेत्रय् खने दइ । थौंकन्हय् मनूतय्सं छ्यलीगु नसात्वँसा, पुँसाया ख्यलय् नं न्हियान्हिथं हिउपाःत खने दइ ।

फेसनया ख्यलय् थौंकन्हय् तःधंगु हे प्रयोग खने दइ । म्हिगःया ब्याकरण, संरचना, विन्याश फुक्क भंग जुजुं वइ । थौंया वसः फेसन ब्याकरणविहीन, उत्तरसंरचनावादी खनेदइ । अर्थात फेसनय् थौं अनिश्चित संरचनाया प्रवेश जुइ । वसः, फेसन । पिनेया आकारया जक खँ मखु । प्रत्येक फेसनया लिउने मनोविज्ञान नं दयाच्वनी ।

थौंकन्हय्या ल्याय्म्हल्यासेतय्सं पुनीगु वसः इमिगु सोच विचाःया किचः नं जुइ । इमिगु मनोविज्ञानया नक्सा नं खः । युगीन मनोविज्ञानं गज्याःगु मोड कयाच्वनी, थौंया वसः फेसनं प्रतिविम्बित यानाच्वनी । थौंया ल्यासेल्याय्म्हतय् मनोविज्ञानयात म्हिगःया वसः, फेसनं ब्वये फइमखु । बरु अःखः उकिं कुण्ठित यानाबी ।

थौंया न्हू पुस्ताया ल्याय्म्हल्यासेतय् उकुसमुकुस, कुण्ठायात उन्मुक्ति बीत न्हू न्हूगु लँपु, माध्यमकथं थौं फेसन, डिजाइनय् अनेक प्रयोगत जुयाच्वंगु खनेदइ ।छगू । प्रयोगात्मक रेष्टुरेन्ट । निम्हतिपू जानाः चायेकूगु । रेष्टुरेन्टय् वइपिंत छ्यलीगु थलबल दक्वं परम्परागत मखु । फुक्कं विशेष । अजीबगु । थलबलत दक्वं धइथें मिजं मिसातय् यौनांगया आकारया । गुलिं थलबल योनि आकारया ।

गुलिं मिजंया लिंग आकारया । गुलिं मिसातय् दुरुपाः बांलूगु । गुलिं मिसातय् प्यंपा थेंज्याःगु । सूप तयेगु ‘बाउल’ योनि आकारया जुइसा, लिंग आकारया चम्चा, काँटा । नग्न रेष्टुरेन्ट । थन फुक्क नयेगु ज्वलंया थलबलं रतिराग पिज्वयाच्वनी । टेबुल छगुलिं ‘इरोटिकजोन’ अर्थात यौन अंगतय् प्रदर्शन थें खनेदइ । प्रचलित रेष्टुरेन्टया मान्यतां पिहां वयाः रेष्टुरेन्ट संचालनया भाषा ब्याकरणय् अन न्हू न्हूगु प्रयोग खनेदइ ।

गुलिसिनं थ्व रेष्टुरेन्टयात अश्लील खंकी । गुलिसिनं विद्रोही । अले गुलिसिनं प्रयोगवादी ।थौंकन्हय् ध्यान, योगया ख्यलय् नं न्हू न्हूगु प्रयोग खनेदइ । नग्न ध्यान । थौं छगू न्हूगु प्रयोग जुयाः प्रचारय् वइ । छम्ह मय्जु ध्यानय् च्वनी । निर्वस्त्र, नग्न जुयाः । वसः पुनाः स्वयां वस्त्रहीन जुयाः ध्यानय् च्वनेबलय् नुगः स्थीर जुइ । याये फइ । एकचित्त, निर्वाध मनं स्थीर प्रज्ञा प्राप्त यायेत सफल जुइ ।

नग्न ध्यानय् च्वनाः जिं थःगु पूर्णता बोध याये । थःगु सक्लयात जिं खंके । नग्न ध्यान ! गुगुं कुण्ठारहित, आत्मज्ञान प्राप्तिया सहज, सुगम लँपु खः । नग्न ध्यानी मय्जुं धाइ । नग्न ध्यान ! थौं प्रयोगवादी ध्यान जुयाबी । आत्मबोधया न्हूगु मार्ग जुयाः लुइ । नग्न ध्यानं वस्त्रया भाषा ब्याकरणयात खुनाबी । थुनाबी ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS