सैंजुया हत्याय् मिसाया ल्हाः

ख्वप – म्हीग सुथय् थन स्यानाः वांछ्वया तःगु लूम्ह स्थानीय सिताराम सैंजुया हत्याया केशय् स्वम्ह मनूयात ज्वनातःगु दु । उकी मध्ये रीता राई नांम्ह मिसां थःत सैंजुं जबर्जस्ती याःगुलिं थम्हं अप्पां छ्यानाः स्यानागु बयान प्रहरीयात बिउगु दु । तर स्थानीय मनूतय्सं धाःसा शारीरिक रुपं हट्टाकट्टाम्ह सैंजुयात याकःचा मिसां स्याये मफइगु जूगुलिं थुकी मेपिं नं मनूतय् ल्हाः दयेमाः धकाः अनुमान याःगु दु ।

स्थानीय मनूतय्सं धाः कथं ज्वना तःम्ह रीता राई च्याम्हसिंह लागाय् सकस्यां म्हसिउम्ह ‘चल्तापूर्जा’ मिसा खः । वयात देगलय् मेम्ह मिजंलिसे आपत्तिजनक अवस्थाय् सैंजुं खंगु व उकिया हे कारणं वयागु हत्या जूगु अनुमान याःगु दु । व नापं च्वनाच्वंम्ह मिजं लगायत थ्व घटना बारे सिउम्ह द्यः पाःलाःयात नं प्रहरीं ज्वना तःगु दु । सैंजुं उम्ह मिसायात जबर्जस्ती याःगु धइगु खँयात धाःसा मेपिंसं पत्याः यानाच्वंगु मदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS