तांन्वःगु मौसमय् थःत बांलाकातयेत बिचाः यायेमाःगु खँ

थौैंकन्हय्या मौसम तसकं तांन्वया वयाच्वंगु दु । थज्याःगु तांन्वःगु इलय् थःगु सौन्दर्ययात सुरक्षित यानातयेत थीथी उपाय नालेफु । गथेकि
– हल्का रंगया ह्वालुगु लं छ्यलेगु । कसे जूगु, म्हय् त्याप्प प्यपुनीगु वसः मपुनेगु ।
– अप्वः थें सुतीया कापःया हे वसः पुनेगु ।
– तिन्हिनय् निभालय् पिहां वनेगु इलय् फयांफत्तले कुसां कुया जुइगु । मखुसा छ्यनय् रुमाल छकुतं जूसां त्वपुयाः वनेगु ।
– तन्न प्वाः जायेक नसा मनयेगु ।
– सुथय् च्याया पलेसा कागति लः, धौ, लस्सी थेंज्याःगु ख्वाउँगु त्वनेगु लाभप्रद जुइ ।
– फ्वयातःगु चाना नयेगु यात धाःसा थुकी दइगु भिटामिन सिं यानाः हि सफा जुयाच्वनी ।
– थज्याःगु मौसमय् वाउँचा तरकारी, परवल, लौका, गोलभ्यारा थेंज्याःगु नसा नयेगु बांलाइ ।
– चिकनय् पुकातःगु मनयेगु । हल्का नसा नयेगु, तरल पदार्थ अप्वः त्वनेगु यायेमाः ।
– न्हिनय् फलफुलया जूस त्वनेगु बांलाइ ।
– बहनी नसा ७ बजे तकया दुने नयेमा । थथे जुलकि नयेधुंकाः छुं ई चाःहिलेगु यायेफइ ।
– निभालं दुहां वयेसातकि म्वः ल्हुइगु यायेमजिउ ।
– चःति नवःपिंसं लखय् डिटोल वा कागति तिसिनाः न्हियान्हिथं म्ह सफा यायेगु यायेमाः ।
– पालि तःलय् चिकनं मालिस यायेगु यात धाःसा मिखाया ज्योति अप्वइ ।
– छ्यंगूया सौन्दर्यताया निंतिं अप्वः लः त्वनेगु यायेमाः ।
– शरीरया तागत स्वयाः हल्का ब्यायाम यायेगु यायेमाः । थुकिं पित्तया विकार मदयेकी, नापं नयागु नं याकनं पचे यायेफइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS