यल संग्रहालयया विद्यार्थीतय् लक्षित ज्याझ्वः

यल – यल लाय्कूस्थित यल संग्रहालयं विद्यार्थी लक्षित ज्याझ्वः न्ह्याकूगु दु । यल संग्रहालयं वालय् निन्हु विद्यार्थीतय्त लक्षित यानाः ज्याझ्वः न्ह्याकूगु खः । प्रत्येक वाःया निन्हु सोमवाः व विहीवाः निगू विद्यालयया विद्यार्थीयात संग्रहालय चाःहिलेगु नापं अनया जानकारी कायेगु कथं थुगु ज्याझ्वः हयागु संग्रहालयया प्रमुख सुरेश लाखेनं कनादीगु दु ।

थुगु ज्याझ्वः न्यागू तगिंनिसें च्वय्या विद्यार्थीतय्त लक्षित यानाः हःगु खः । जिल्ला शिक्षा ज्याकूलिसेया सहकार्यय् ज्याझ्वः शुरु यानागु जानकारी बियादिसें विद्यार्थीत थःपिंसं सफुतिइ ब्वंगु व मब्वंगु आपालं जानकारी व ज्ञान थन वयाः सयेके व सीके फइगु संग्रहालय प्रमुख लाखेनं धयादिल ।

स्वनिगःया न्यागू तगिंनिसें च्वय्या विद्यार्थीतय्त संग्रहालय चाःहिलेगुकथं ज्याझ्वः हयागु धासें विद्यार्थीतय्सं संग्रहालय चाःहिला थन दुनेच्वंगु थीथी वस्तु व चुकया बारे नं आपालं जानकारी काये फइगु व उकिया निंतिं गाइडया तकं व्यवस्था यानागु वय्कलं धयादिल ।

नेपाःमितय्के अझ नं संग्रहालय चाःहिलेमाः धइगु सोचया विकास मजूनिगु धासें वय्कलं विद्यार्थीतय्त संग्रहालय चाःहिलेमाः धइगु थुइकेगु ल्याखं हे थुकथंया ज्याझ्वः हयागुवय्कल धयादिल । लिसें थुकथंया ज्याझ्वलं छुं दँ लिपा संग्रहालय चाःहिलीपिं विद्यार्थीया ल्याः अप्वया वनीगुु वय्कःया विश्वास दु । अथे हे नेपाःमि नं अप्वइगु अनुमान वय्कःया दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS