ख्यालि न्हिलि

छम्ह मनू नाइट बसय् च्वनाः वनाच्वंगु । थःगु लिक्क फुइँफुइँ न्ह्यः वयेकाः वयाच्वंम्ह छम्ह यात्रुयात थनाः वं धाल— ‘गुलि बजे जुल थें ?’
स्याक्क न्ह्यः वयाच्वंबलय् लाक अथे थंगुलिं तं पिकयाः व मनुखं वयात न्यतालय् छथु चाराक्क दाया धाल— ‘१ बजे जुल का ।’
‘घौछि न्ह्यः जिं गुलि बजे जुल धकाः मन्यनागु नं बेश हे जुल का । मखुसा १२ बजे जुइगु का ।’— व मनुखं स्याःगु न्यतालय् ल्हाः दिकाः मनं मनं धाल ।
xxx
पागलखानाय् छम्ह वँय्नं पौ च्वयाच्वंगु खनाः मेम्ह वँय्नं न्यन— सुयात पौ च्वयाच्वनागु ?’
‘थम्हं थःत हे’
‘छु च्वयातःगु दु ले उकी ?’
‘जिं छु सिउ ? थ्व पौ जिथाय् थ्यँ हे मथ्यंनि ।’

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS