येँ महानगरपालिकां सुख्खा फोहर मीगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- येँ महानगरपालिकां छेँय् छेँय् नं मुंकाहःगु फोहरय् वइगु सुख्खा फोहर (प्लाष्टिक, बोटल, भ्वं आदि) मीगु जूगु दु । थुकिया निंतिं महानगरपालिकाया वातावरण व्यवस्थापन विभागं थज्याःगु फोहर न्यायेगु निंतिं प्रस्ताव आह्वान याःगु खः । स्वीन्हुया दुने प्रस्ताव तयेत पितबिउगु आह्वानय् वइगु वैशाख १० गते उगु प्रस्ताव चायेकेगु खँ धयातःगु दु ।

महानगरं थीथी वडां मुंकाः टेकु ट्रान्सफर स्टेशनय् हइगु फोहरय् च्वंगु सुख्खा फोहर संकलन यानाः यंकेगु निंतिं थ्व प्रस्ताव आह्वान याःगु खः । महानगरं थौंकन्हय् न्हियान्हिथं न्हय्गू टन फोहर संकलन याना हयेगु यानाच्वंगु दुसा थुकी मध्ये न्हिं निगू टन फोहर टेकु ट्रान्सफर स्टेशनय् हयेगुयानाच्वंगु दु ।

विभागया प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठं प्लाष्टिक, कापः लगायत २९ गू वस्तुयात सुख्खा फोहर कथं वर्गीकरण यानाः प्र्रस्ताव आह्वान जूगु खँ धयादीगु दु । वय्कःया कथं नेपालय् हे थथे सुख्खा फोहर मीगु निंतिं प्रस्ताव आह्वान याःगु थ्व हे न्हापांखुसी खः । ‘सुक्खा फोहर गुलि वइ धयागु आः हे धायेफुगु अवस्था मदुनिगुलिं सुख्खा फोहर मियाः गुलि आम्दानी जुइ धयागु आः हे धायेफुगु अवस्था मदुनि धासें वय्कलं आम्दानी जूगु ध्यबा धाःसा वातावरण क्षेत्रय् हे लगानी यायेगु खँ धयादीगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS