थौं मास्टर जगतसुन्दर मल्लया १४१ दँ बुन्हि

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷थौं मास्टर जगतसुन्दर मल्लया १४१ दँ बुन्हि ।वय्कः नेपालभाषाया प्यंगःथां मध्ये छगः थौं खः ।

मस्तय्त मांभासं आखः स्यनेमाः धकाः न्हापांखुसी प्रचार यानादीम्ह वय्कःया बुन्हि थौं विराट नेपालभाषा साहित्य सम्मेलन गुथिपाखें हनेत्यंगु दु । थौं सुथय् खौमा त्वालय् जगतसुन्दर मल्लया झ्वाताय् स्वां देछानाः बुन्हि हनेत्यंगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS