प्रदेश संसदय् भाषा विधेयक

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷बागमती प्रदेशया सरकारं संसदय् प्रदेशय् नेपाल–भाषा व तामाङ भाषायात नं सरकारी ज्याखँया भाषा कथं छ्यलाबुला यायेगु सम्बन्धी विधेयक पेश याःगु दु । उगु विधेयकया ल्याः ११ खः । प्रदेश सरकारया संस्कृति मन्त्री पुकार महर्जनं म्हिगः थ्व विधेयक पेश यानादीगु खः । ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ नां तयाः थ्व विधेयक पेश याःगु खः ।

बागमती प्रदेशय् नेपालभाषा व तामाङ भाषायात सरकारी ज्याखँया भाषा कथं छ्यलाबुला याये फइ धकाः भाषा आयोगं बिउगु प्रतिवेदनया लिधंसाय् बागमती प्रदेश सरकारं थ्व विधेयक तयार याःगु खः ।

पेश जूगु विधेयकय् मुक्कं न्यागू परिच्छेद व १७ गू दफा दु । थुकी बागमती प्रदेशन्यंकं नेपालभाषा व तामाङ भाषायात छ्यलाबुला याना यंकेगु खँ दुथ्याकातःगु दु । थ्व प्रदेशया सरकारी ज्याकू, शिक्षा लागा लिसें मेमेगु ख्यलय् खस नेपाली भाय्या नापनापं थ्व निगू भाय् नं छ्यला यंकेगु धकाः दुथ्याकातःगु दु ।

भाषा प्रयोगया नापनापं थ्व निगुलिं भाषायात मानकीकरण याना यंकेगु व उकिया विकास यायेगु लागिं विज्ञ पुचः गठन यानाः ज्या यायेगु खँ विधेयकय् उल्लेख जुयाच्वंगु दु ।
सरकारी ज्याकुथिइ खस नेपाली बाहेक मेगु भाषा छ्यल धकाः विभेद यात धाःसा अथे याइपिं विरुद्ध उजुरी तयाः उमित कानुनी कारवाही याये फइगु खँ समेत उकी न्ह्यथनातःगु दु । सरकारी ज्याकुथिइ वइपिं सेवाग्राहीं थम्हं चाहे जूगु भाषां सूचना काये फइगु व उकिया व्यवस्था सरकारं याना बीमाःगु खँ नं उकी धयातःगु दु ।

अथे विधेयकय् स्थानीय सरकार–तय्सं नं थ्वहे कानुन कथं सरकारी ज्याखँय् नेपालभाषा व तामाङ भाषा छ्यले फइगु खँ उकी उल्लेख जुयाच्वंगु दु । अथे हे सरकारी ज्याकुथिइ सेवाग्राहीं थम्हं चाहे जूगु भाषं निवेदन बीगु व सेवा कायेगु ज्या याये फइ धकाः बडापत्र हे तयेमाःगु व्यवस्था नं उकी यानातःगु दु ।
सरकारं पेश याःगु थ्व विधेयकय् छुं कथंया संशोधन यायेमाःगु दुसा ७२ घौ दुने संशोधन प्रस्ताव तयाः सुधार याये फइगु व्यवस्था याःगु दु ।

थ्वहे झ्वलय् विधेयकबारे सहलह यायेत व उकी संशोधन तयेमाःगु छुं विषय दुसा सुझाव बीगु लागिं नेवाः देय् दबूया छगू पुचः म्हिगः प्रदेशया राजधानी हेटौंडा थ्यंकः वंगु दु । उगु पुचलं हेटौंडाय् नेवाः व तामाङ सांसदतलिसे अन्तक्र्रिया यानाः विधेयकबारे न्यनेकने यायेगु व माःगु सुझाव बीगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS