महानगरं सामुदायिक विद्यालयया शिक्षक दरबन्दी मिलान याइगु

येँ(नेपालभाषा टाइम्स)÷येँ महानगरपालिकां महानगर दुनेया दक्वं सामुदायिक ब्वनेकुथिया शिक्षक दरबन्दी मिलान याइगु जूगु दु । महानगरया शिक्षा विभागं सामुदायिक ब्वनेकुथिया शिक्षक दरबन्दी मिलानया ज्या न्ह्याकेत्यंगु खः ।

महानगरया गुगुं ब्वनेकुथिइ ब्वँमिया ल्याः अप्वः स्यनामि म्हो, गुगुं ब्वनेकुथिइ स्यनामि अप्वः तर ब्वँमिया ल्याः म्हो जूगु धासें आवश्यकताकथं शिक्षक दरबन्दीया मिलान यायेत्यनागु विभागं जानकारी बिउगु दु । शिक्षक दरबन्दी मिलानया निंतिं आवश्यक प्रक्रिया न्ह्यायेधुंकूगु विभागं न्ह्यथंगु दु ।

विभागया प्रमुख सीताराम कोइरालां दरबन्दी मिलानया ज्या न्ह्यायेधुंकूगु जानकारी बियादिसें आपाः ब्वँमि दुगु ब्वनेकुथिं दरबन्दी थप यायेत माग यानाच्वंगुलिं न्हापां अज्याःगु ब्वनेकुथिइ दरबन्दी मिलानया निंतिं कुतः यायेगु जुइ धयादिल ।

थौंकन्हय् महानगर दुने ८९ गू सामुदायिक ब्वनेकुथि संचालन जुयाच्वंगु दु । थुकीमध्ये ५९ गू माध्यििमक तहया ब्वनेकुथि दुसा मेगु आधारभूत तहया ब्वनेकुथि खः । संचालनय् दुगु दक्वं सामुदायिक ब्वनेकुथिया स्तरोन्नति यायेगु नं तयारी जुयाच्वंगु विभागं जानकारी बिउगु दु । लिपांगु इलय् निजी ब्वनेकुथि त्वःताः सामुदायिक ब्वनेकुथिइ अध्ययन यायेत वइपिं ब्वँमिया ल्याः अप्वया वनाच्वंगु नं महानगरं जानकारी बिउगु दु ।

मेखे म्हो ब्वँमि दुगु ब्वनेकुथिइ ब्वँमिया ल्याः गुकथं अप्वयेकेगु, ब्वनेकुथिया भौतिक संरचना आर्कषक यायेगु व बांलाकेगु, आवश्यकताकथं शिक्षक थप यायेगु व शिक्षाया गुणस्तर अप्वयेकेगु ज्या न्ह्याकेमाःगुलिं थुकियात नं कार्यान्वयन यायेगुपाखे महानगर वनाच्वंगु विभागं जानकारी बिउगु दु ।

सामुदायिक ब्वनेकुथिइ अध्ययन याइपिं ब्वँमिया ल्याः लिपांगु इलय् अप्वया वनाच्वंगु धासें अज्याःगु ब्वनेकुथियात भौतिक संरचना बांलाकाः थप गुणस्तरीय दयेकेगु ज्यापाखे वनाच्वनागु विभागया प्रमुख कोइरालां कनादीगु दु ।

थ्व हे आर्थिक दँनिसें ‘छगू ब्वनेकुथि छम्ह नर्स’ ज्याझ्वः संचालन यायेत्यंगु महानगरं सामुदायिक ब्वनेकुथि न्ह्याबलें बांलाका तयेत व हराभरा याना तयेत न्यागू करोड तका दां नं विनियोजन याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS