सिद्धिदास च्वसु कासाय् सछिपु स्वयां अप्वः च्वसु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)-  महाकवि सिद्धिदास महाजु विषयय् जुइत्यंगु च्वसु कासाय् आपालं विद्यार्थीतय्सं ब्वति काःगु खँ ग्वसाः खलकं धाःगु दु । थ्व च्वसु कासाया फुक्क विधाय् यानाः सछिपु स्वयां अप्वः च्वसु दुहां वःगु खः । उकी अप्वः यानाः गैर नेवाः विद्यार्थीत दुथ्याःगु खँ ग्वसाः खलकं धाःगु दु । थ्व कासा तामाङ भासं समेत जूगु खः । थुकी सिद्धिदास बारे तामाङ भासं च्वयातःगु झिपु च्वसु दुहां वःगु खः ।

थ्वहे वइगु यंलागा दुतिया कुन्हु थनया जनबहालय् छगू ज्याझ्वःया दथुइ सिरपाः बीगु खँ महाकविसिद्धिदास सिरपाः ग्वाहालि पुचःया कजि बालकृष्ण प्रजापतिं कनादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS