मंकाः खलःया दबू छेँय् ‘दबू’ हे मखन

नेपालभाषा मंकाः खलः येँया थःगु हे छेँ दत । येँ महानगरपालिकाया पुलांम्ह मेयर विद्या सुन्दर शाक्यया विशेष पहलय्, छेँ दनेत माक्व ध्यबा यँे महानगरपालिकां फ्याना बिल, छेँ नं दनाबिल । व हे छेँ ने.सं. ११४३ ञंलाथ्व प्रतिपदा कुुन्हु महानगरपालिकाया उपमेयर मय्जु सुनिता डंगोल, मंकाः खलःया नायः जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ व १५ वडाया अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलया ल्हातिं लुखाय् चिनातःगु रिबन मंकाः कथं चानाः लुखा चायेकल । अंगलय् तानातगु लीपौ उपमेयर मय्जुं उलादील । अलःमा नं सिमा धाःथें ४३ दँ न्ह्यःनिसें नेवाःतय्गु थःगु दबू छेँ दनेगु मनसुवा पूवन ।

लुखा चायेवं छेलि निसें कःसि तक छेँया अवलोकन यायेगु ज्या जुल । गुम्हं स्वाहाने गयाः वन, गुम्हं लिफ्टय् च्वनाः थहां वन । जि नं वना । फुक्क क्वथा चाःहिलाः स्वया, तर गनं नं दबू मखना । दबू ग्व, दबू ग्व धकाः न्यना । छम्हेस्यां तलय् बैगलय् च्वंगु तकूगु क्वथा मखंला धकाः न्वात । व ला दबू हे मखुनि । दबू धयागु अथे जुइ ला ? दबू (मञ्च) ग्व ? व ला सभाकक्ष जक खः का । दबू मदुगु दबू छेँ जुल । मन क्वतिंका कुहां वया । भाषण न्यायेकाच्वंगु दनि । ज्याझ्वः तसकं चीहाकयेक यायेगु धाःसां ज्याझ्वः ताःहाकः जुल ।

जितः ला मन मच्वन, च्वापुकाः जुयाः अन उपस्थित जुयाच्वंपिंं भाषाह्यःमिपिंत दुःख प्वंका । दबूया खँ कयाः सकस्यां छप्वाः म्हुतुं धाल– ‘खः धया, थ्व छेँ जक जुल । दबू छँे मखुत । गज्याःगु म्हगस म्हंकाः दबूछेँ उलेज्या स्वःवनागु । आः झी नेवाःतय्गु थःगु हे दबू छँे दत, ख्यालः, प्याखं, मेमेगु नेवाः ज्याझ्वः यायेत, स्वयेत मेथाय् वने मालीमखुत धकाः च्वनागु ।’

अथेला उपमेयरं थःगु भाषणय् हल दयेकेमानि, थुगुसीया बजेटं दां फ्यानाः हल नं दयेकेमानी धाल । तर हल (दबू) दयेकेगु थाय्् ग्व ? दुगु धयागु तकूगु चकंगु थाय् धयागु बैगलय् च्वंगु थाय् जक खः । मेमेगु क्वथाय् दबू दयेकेछिंगु हे मखु । दकलय् तकूगु थासय् हल (दबू) गय् याना दयेकी जुइ ? दबू (मञ्च) दयेकेबलय् व क्वथाया चकंछि थाय् नइ । अले ल्यं दनिगु थासय् ग्वःगू मेच न्ह्यनि ? सछिगु मेच हे न्ह्यंकेत थाकुइ । मसिउ, गपाय्कूगु हल दयेकीगु खः । थ्व प्राविधिक खँ जुल । छँे पिनें स्वयेबलय् भव्य खनेदु । अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग दु, लिफ्ट दु । थीथी सभा यायेत क्वथात नं दु । तल्लापतिं चःबि दु ।

उद्घोषकया खँ कथं छेलिइ क्यान्टीन्ट, कफि सप, गफसफ यायेत दु । सभा, गोष्ठी यायेत थाय् माक्वं दुगु खत । जिपिं कलाकारतय् ब्वयेगु प्याखं, ख्यालः, आदि यायेत थाय् (दबू) मदु । अझ थौंकन्हय् अप्वः धयाथें नेवाः संकिपा, नेवा भिडियो म्येया उलेज्या जुइ, थज्याःगु सिनेमा क्यनेत पर्दा ग्व ? थौकन्हय्या हल थेंज्याःगु परिकल्पना सकस्यां यानाच्वंगु, तर थथे मजुल । हल दयेके मानि धाःसा परिकल्पना कथं दबू दयेकत थाय् ग्व ? वल वल धाल, छँे वल । वःगु नं खः लाः मखुला ? श्रीकृष्णया अणुया ख्यालः ‘खःला मखुला’ लुमना वल । न्ह्यागु न्ह्याथेसां मदुगु छेँ दत । चित्तथर हृदयया म्हगस, पद्मरत्न तुलाधरया म्हगस, अथेहे मदया वनेधुंकूपिं नेवाः न्ह्यलुवाःपिं व म्वानाच्वंपिं झी नेवाःभाय्ह्यःमिपिनिगु म्हगस पूवन । थ्व फुक्क म्वाम्हेसिया अनेतनेगु खँ तयागु जुल । न्ह्यागु न्ह्याथेसां छु दु उकी सन्तोष जुयागु जुल ।
भवतु सव्व मंगलम् ।
रामा शाक्य, येँ

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS