सतक व्यापारीतय् समस्या येँ महानगरपालिकाया जक मखु – उप मेयर

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷ येँ महानगरपालिकाया उपप्रमुख सुनिता डंगोलं सतक ब्यापारीतय्त व्यवस्था यायेगु ज्या येँ महानगरपालिकां जक यायेफइमखु धयादीगु दु । येँया सभागृह न्ह्यःने सतक ब्यापारीतय्सं यानाच्वंगु प्रदर्शनयात कयाः आइतवाः छगू पत्रकार सम्मेलनय् न्यंगु न्ह्यसःया लिसः बिसें वय्कलं सतक व्यापारीतय्गु समस्या धयागु येँ महानगरपालिका छगूयागु जक मखु, देन्यंकंया समस्या जूगुलिं थुकी केन्द्रीय सरकारं गुकथं व्यवस्थापन यायेगु धयागु नीति दयेकेमाःगु खँ धयादीगु दु ।

‘सतक ब्यापारीत येँ महानगरपालिकाय् जक दुगु मखु, देय्न्यंकंया सहरय् सतक ब्यापारीत नं, अले उमिगु समस्या नं दु । उकिं सतक व्यापारीतय्त व्यवस्थापन यायेगु धयागु येँ महानगरपालिकाया जक जिम्मेवारी मखु, सरकारया हे जिम्मेवारी खः । उकिं केन्द्रीय सरकारं हे सतक व्यापारीतय्त गुकथं व्यवस्थापन यायेगु धयाग नीति दयेकेमाः’ वय्कलं धयादीगु दु ।

थ्व झ्वलय् वय्कलं थःम्ह सतक व्यवसायीतय् प्रतिनिधितलिसे खँ ल्हानाबलय् नं छगू सहरय् जक केन्द्रीत जुयाः खँ ल्हानाः मजिउ, फुक्कं सहरयात ध्यानय् तयाः गुकथं व्यवस्थापन यायेगु धयागु सहलह यानाः वयेमाः धया वयाच्वनागु खँ नं धयादीगु दु ।

येँ महानगरपालिका दुने सतक ब्यापारीतय् जक मखु, मेमेगु नं तःगू समस्या दुगु व उकीया व्यवस्थापन यायेगु ज्या थःपिंसं याना वयाच्वनागु खँ धयादिसें वय्कलं नगर बांलाकेगु निंतिं दबाब मखु सुझाव आवश्यक जूगुलिं गुकथं ज्या याःसा बांलाइ धयागु सुझाव बिउवइपिंत थःपिंसं न्ह्याबलें लसकुस यायेगु जुइ नं धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS