थनिंनिसें बहिद्यः ब्वइगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- गुंला पर्वय् लाः वःगु बहिद्यः ब्वयेगु पर्व थनिंनिसें हनीगु जूगु दु । स्वनिगःया थीथी बहाःबहिलिइ थनिंनिसें बहिद्यः ब्वयेगु ज्या जुइसा सर्वसाधारणं बहिद्यः दर्शन याः वनेगु ज्या याइ ।

बहिद्यः ब्वइगु थनिंनिसें खःसां इतुम्बहालय् धाःसा वंगु बुधवाःनिसें हे बहिद्यः ब्वये– धुंकूगु दु । अथे हे यलय् नं म्हीगंनिसें हे बहिद्यः ब्वयेधुंकूगु दु । थ्व झ्वलय् वइगु शनिवाः येँया लाय्कू कुमारी माजुयात नं चीधंगु खतय् तयाः थीथी बहाः बहिलिइ बहिद्यः दर्शन याके यंकीगु ज्याझ्वः दु । कुमारी माजुयात इतुम्बहाः, थँबही, छुस्या बहाः, जनबहाः आदि बहाःया बहिद्यः दर्शन याके यंकी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS