दिगुद्यः लिकयाः स्कुलया स्वाहाने

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- थनया टंकेश्वरय् च्वंगु नील बाराही माविं स्थानीय जनताया दिगुद्यः लिकयाः स्कुलया स्वाहाने दयेकूगु खँयात कयाः विरोध जूगु दु । म्हिगः स्थानीय जनता हे स्कुलय् वनाः दिगुद्यः थेंज्याःगु सम्पदा लिकायेगु ज्या यात धकाः विरोध याःगु खः ।

स्कुलया न्ह्यःने लानाच्वंगु दिगुद्यः लिकयाः आः स्कुलया कम्पाउण्ड दुने तयातःगु दु । थुकियात कयाः वहे वडाया अभियन्ता सुमन साय्मि समेत वनाः विरोध याः वंगु खः ।

लुमंकेबहः जू, थ्व स्वयां न्ह्यः नं उगु स्कुलं नापसं च्वंगु गुथिया छेँ थुनाः स्कुलया क्वथा पिकायेगु धकाः प्रस्ताव हःगु खःसा उकियात नं स्थानीय जनतां विरोध याःगु खः । व स्वयां न्ह्यः नं नील बाराही (तख्ति अजिमा) या ख्यः कब्जा यानाः स्कुलया भवन दयेकेगु कुतः याःगु खःसा उगु इलय् नं स्थानीय जनता वनाः पना बिउगु खः । स्थानीय मनूतय् दिगुद्यः नं वहे ख्यलय् लानाच्वंगु खः । ख्यःयात स्थानीय जनतां हे संरक्षित यानातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS