आः वर्षा लिपा जक मेलम्चीया लः

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- आः वर्षा सिधयेकाः जक मेलम्चीया लः स्वनिगलय् छ्वया हइगु जूगु दु । मेलम्ची खुसिया च्वय्या क्षेत्रय् न्हियान्हिथं वा वयाः लेदोसहित खुसिबाः वयाच्वंगुलिं सुरुङ बन्द यानातःगु दु । उकिं खुसिइ सफा लः बाः वल कि जक स्वनिगलय् लः छ्वया हयेगु खँ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिं धाःगु दु ।

‘आयोजनां मेलम्चीया लः थुलि हे ई तक बन्द यायेगु धकाः ला निर्णय याःगु मदुनि, तर वा वयाः खुसिबाः वइगु जूगुलिं आःयात सुरुङ बन्द यानातःगु दु’, समितिया सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तं राससयात धाःगु दु । आयोजनां थुगुसी दछियंकं हे लः बन्द मयायेगु कथं योजना दयेकूगु खःसां खुसिइ ताकुक लः बाः वःगुलिं छुं ईया निंतिं सुरुङ बन्द यायेमाःगु खः । बन्द यायेगु, चायेकेगु यानाच्वन धाःसा सुरुङय् समस्या वयेफुगुलिं वा वयाच्वंगु इलय् तक बन्द यायेत सुझाव वःगु खँ नं पन्तं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS