बसन्तपुलिइ सेनाया गाडी तकं बन्द

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷येँ महानगरपालिकां हनुमानध्वाखा लाय्कू लागाय् सवारी साधन पूर्ण रुपं निषेध याःगु दु । सम्पदाया मौलिकता ल्यंका तयेगु लागिं मनपां थ्व निर्णय यानागु खँ धाःगु दु ।

महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहं थनया म्हसीका धइगु हे प्राचीन सम्पदा जूगु कारणं थुकिया मौलिकता ल्यंका तयेमाःगु खँ कनादीगु दु । ’विश्वयात गौरव यानाः क्यने फइगु, झीसं शानपूर्वक घय्पुना तये फइगु धइगु हे थ्व सम्पदा खः । थ्वहे स्वयेत नेपालय् लाखौं पर्यटक वइगु खः’ वय्कलं धयादीगु दु ।

वसन्तपू लागाय् न्हिं द्वलंद्वः पर्यटक वयेगु यानाच्वंगु दु धासें मेयर साहं थःगु सामाजिक सञ्जालय् भविष्यय् लाखौँ पर्यटक वइगु सम्भावना दुगु खँ धयादीगु दु । मौलिकता, सौन्दर्य व परिसरया वातावरण शान्त, स्वच्छ र सुरम्य याना तयेमाःगु जुयाः हनुमानध्वाखा लागाय् सवारी साधन निषेध यायेमाःगु खँ धयादीगु दु ।

हनुमानध्वाखा लागा दुने दरवार व अन दुगु ज्वलंया सुरक्षाया लागिं नेपाली सेनाया छगू टुकडी तयातःगु दु । आः सेनाया उगु टुकडीया गाडी तकं थ्व लागाय् चले मयाकेगु खँ नं मनपां धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS