स्वयम्भूया गजुलिइ पुलुं भुन

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷-स्वयम्भू महाचैत्यया गजू क्वसं च्वंगु त्रियोदश भुवनयात म्हिगः पुलुं भुनेगु ज्या यात । दँय्दसं गुरु पुन्हि कुन्हु थुकियात पुलुं भुनीगु खः । म्हिगः भुनातःगु थ्व पुलु आः मोहनिया कूछिभ्वय् कुन्हु लिकाइ ।

असार–साउन महिनाय् कडा निभाः त्वइगुया नापं तसकं वा वयाच्वनीगु जूगुलिं थुकिं यानाः त्रियोदस भुवनय् लुं सिया तःगु ब्वया वनी धकाः थथे पुलुं भुनेगु यानातःगु खः । थनया क्वःने च्वंगु तुकं बहाःया स्थानीय ज्यापु गुथिं थ्व पुलुं भुनेगु ज्या याइगु खः । लुमंकेबहः जू, थ्वहे तुकं बहाःया ज्यापुतय्सं जनबहाःद्यःया रथ नं दयेकीगु खः ।

चैत्यया च्वय् दइगु त्रियोदश भुवनयात थथे पुलुं भुनेगु ज्या सीघः बहाः, यतखा बहाः व तुकं बहाःया चैत्यय् नं याइगु चलन दु । स्वयम्भूया महाचैत्यय् गजू स्यंगु नं दयेकेगु ज्या जुयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS