अभियन्ता कायस्थ सम्पदा सल्लाहकार नियुक्त

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- सम्पदा अभियन्ता यादवलाल कायस्थ येँ महानगरपालिकाया सम्पदा सल्लाहकार नियुक्त जुयादीगु दु । येँया सम्पदा संरक्षणय् सक्रिय जुया च्वनादीम्ह अभियन्ता कायस्थयात येँ महानगरपालिकाया मेयर बालेन साहं मनपा दुनेया सम्पदा क्षेत्र स्वयेगु कथं थःपिनि अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त यानादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS