एकेदेमिया सर्जक व सिर्जना ज्याझ्वः

किपू(नेपालभाषा टाइम्स)- नेपालभाषा एकेदेमिया ग्वसालय् वइगु शनिवाः ‘सर्जक व सृजना’ ज्याझ्वः जू वनाच्वंगु दु । एकेदेमिया साहित्य कवःया ग्वसालय् जुइत्यंगु थुगु ज्याझ्वः निगूगु संस्करण खः ।

एकेदेमिया साहित्य कवःया ग्वसालय् थ्व स्वयां दछि न्ह्यः दकलय् न्हापां जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठयात ब्वनाः थुगु ज्याझ्वः याःगु खः । निगूगु संस्करणया ज्याझ्वलय् नांजाःम्ह आख्यानकार मथुरा साय्मियात ब्वनातःगु दु ।

नेपालभाषाया साहित्य ख्यलय् निरन्तर रुपं साहित्य सिर्जनाय् थःगु ल्हाः न्ह्याका वयाच्वंपिं छम्ह स्रष्टायात ब्वनाः वय्कः वैयक्तिक, साहित्यिक, सिजर्नात्मक खँ न्यनेगु ल्याखं थुगु ज्याझ्वःया ग्वसाः ग्वयागु साहित्य कवःया कजि साहित्यकार त्रिरत्न शाक्यं ‘नेपालभाषा टाइम्स’यात कनादिल ।

ज्याझ्वलय् सर्जकं थःगु साहित्यिकलिसें वैयक्तिक जीवनया आरोह अवरोहया बारे कनेगु नापं थःगु सिर्जना नं वाचन याइ । कजि शाक्यं कनादीकथं थ्व बाहेकं सर्जकं सिर्जना याःगु साहित्यिक रचनाय् थःत यःगु साहित्य मेपिं साहित्यकार व पाठकं नं वाचन याकेगु ज्याझ्वः तयातःगु दु ।

ज्याझ्वलय् साहित्यकार थम्हं रचना पाठ यायेगु नापं वय्कःया रचना साहित्यकार, पाठकं नं पाठ यायेगु थुकथंया ज्याझ्वः साहित्य सिर्जनाय् जक लिकुनाच्वंपिं साहित्यकारतय् दुःख सुखः, इमिगु वैयक्तिक जीवनया आरोह अवरोह नं ब्वँमिपिंसं सीकेमा धइगु ल्याखं थुकथंया ज्याझ्वः ग्वसाः ग्वयागु कजि शाक्यं कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS