जेठ ८ गते रथ सालीगु, ११ गते भोटो क्यनीगु

यल (नेपालभाषा टाइम्स)- थनया थतिइ लानाच्वंगु बुंगद्यःया रथ थ्वहे वइगु जेठ ८ गते कुन्हु सालीगु जूगु दु । वकुन्हु थतिंनिसें रथ सालाः जावलाख्यलय् थ्यंकी । म्हिगः थनया मंगलय् च्वंगु सोह्रखुट्टे फल्चाय् जोशीतय्सं साइत स्वयाः थ्व न्हि पिकाःगु खः ।

८ गते कुन्हु बुंगद्यःयात जावलाख्यलय् तक साली । वकुन्हु हे याः न्यात धाःसा जेठ ११ गते भोटो क्यनी । जावलापिचाःगु प्यन्हु कुन्हु भोटो क्यनीगु चलन दु । भोटो जात्रा क्वचायेवं द्यःयात रथं क्वकयाः खटय् तयाः बुंगय् तुं लित बिज्याकी । द्यः लित यंकाः प्यन्हु दुकुन्हु प्यन्हु बिचाः धकाः बुंगय् हे पुज्याः वनीगु चलन दु । प्यन्हु बिचाः लिपा थुगु दँया बुंगद्यःया जात्रा क्वचाइ ।

थ्वहे झ्वलय् जावलापिचाइगु प्यन्हु न्ह्यः किपूया प्यंगःथामय् बुंगद्यःया स्वां तः वनीगु चलन कथं थुगुसी जेठ ५ गते स्वां तः वनीगु जूगु दु । थुगुसी प्यंगः थामय् बुंगद्यः व याकः मिसाया झ्वाता दयेकूगु खँय् विवाद पिहां वःगुलिं ३२ पानेजु संघं स्वां तः वनेगु मखु धकाः निर्णय यानातःगु खः । तर लिपा उगु निगुलिं झ्वाता लिकायेधुंकूगुलिं आः हानं स्वां तः वनीगु खँ जूगु दु । किपू नगरपालिकां स्वां तः वयेगु परम्परायात निरन्तरता बीगु लागिं पानेजु संघयात लिखित रुपं इनाप यायेधुंकूगु दु ।

वकुन्हु यलया जलपानेजु लाकां मन्ह्यासे किपुलिइ तक न्यासि वनाः प्यंगः थामय् च्वंम्ह याकः मिसायात स्वां बीगु याइ । थति त्वालं जावलाख्यलय् रथ सालीबलय् किपूमित नं सहभागी जुइमाःगु चलन दु ।
बुंगद्यःया देपुजा
थ्वहे झ्वलय् म्हिगः बुंगद्यःया देपुजा नं न्यायेकल । बुंगद्यःया प्रतिनिधित्व यासें द्यःया रथ दयेकीपिं बाराहीतय्सं यलया पूर्णचण्डीइ देपुजा न्यायेकूगु खः । पूर्णचण्डीयात बुंगद्यःया दिगुद्यः माने याइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS