पेट्रोलया भाः कुहां वल, तर नेपालय् मखु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसीं) पेट्रोलियम पदार्थया भाः क्वकयाः न्हूगु भाः छ्वयाहःगु दु । म्हिगः आईओसीं छ्वयाहःगु न्हूगु भाः कथं पेट्रोल लिटरं ४ तका ३७ पैसा, डिजेल ४ तका १६ पैसा व मचिकं ३ तका ४८ पैसा कुहां वयाच्वंगु खँ नेपाल आयल निगमं धाःगु दु ।

उकथं हे जा थुइगु एलपी ग्यासय् प्रति सिलिन्डर ३०९ तका भाः क्वकया हःगु दु । थौंकन्हय् नेपालय् पेट्रोल लिटरं १७५ तका व डिजेल १६५ तकां मियाच्वंगु दु । उकथं हे जा थुइगु ग्यास १८०० तका कयाच्वंगु दु । निगमं पेट्रोलियम पदार्थया भाः कुहां वःसां तत्काल नेपालय् धाःसा भाः क्वकायेगु योजना मदुगु खँ धाःगु दु ।

थ्व स्वयां न्ह्यः भाः थकायाः छ्वया हःगु इलय् नं निगमं भाः थमकयागु खँ धासें आः भाः क्वमकायेगु खँ धाःगु खः । निगमया कथं ग्यासय् भाः क्वकयाः छ्वयाहःसां नं आः नं प्रतिसिलिन्डर २१८ तका द्यापं फयेमालाच्वंगु दु । अन्तर्राष्ट्रिय बजारय् पेट्रोलया भाः कुहां वयाच्वंगुलिं याकनं हे निगमया द्यापं म्हो जुइगु अनुमान नियमं याःगु दु । न्हापा पेट्रोलियम पदार्थया भाः थहां वनाः निगमयात १२ अर्ब तका द्यापं लानाच्वंगु दु ।

नेपाल आयल निगमं आईओसीयात ६ अर्ब तका व नेपाल सरकारयात ६ अर्ब तका पुलेमानिगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS