ख्वपया बिस्काः जात्रा दुनेया जात्रा

ख्वप (रासस)- नेपाःया प्राचीन सहर ख्वपय् दँय्दसं न्हूदँय् ख्वपवासीं च्याचा, गुन्हुतक परम्परागत रुपय् तान्त्रिक विधिकथं हनीगु जात्रा खः बिस्काः । थ्व जात्रा ख्वपय् च्वंपिंसं चैत २७ निसें बैशाख ५ गतेतक हना वयाच्वंगु दु । चैत २७ गते व बैशाख ५ गते भैलः खः सालेगु, चैत मसान्तकुन्हु यःसिंख्यलय् यःसिं थनेगु व बैशाख १ गते न्हिछियंकं जात्रा यानाः सनिलय् यःसिं क्वःथयेगु मुख्य जात्रा खः ।
शुरुइ बिस्काः जात्रा यःसिं थनेगु व क्वःतयेगु दिनय् हनेगु याना वयाच्वंगु खःसा लिपा मल्लकालय् थ्व जात्रा भैलः खः व भद्रकालीया खः सालाः प्रत्येक त्वाः त्वालय् शक्तिशाली देवदेवीया पुजा यानाः हनेगु प्रचालन जुया वःगु संस्कृतिविद् ओम धौभडेलं कनादी ।

भैलः व भद्रकालीया खः ल्वाकेगु जात्रा
ख्वपया नांजाःगु बिस्काः जात्रा अन्तर्गत भैलः व भद्रकालीया खः ल्वाकेगु जात्रा नं छगू खः । धार्मिक व सांस्कृतिक रुपं तसकं महत्वपूर्णकथं कयातःगु खः ल्वाकेगु जात्रा बैशाख १ गते यःसिं क्वःथये धुंकाः भैलः व भद्रकालीया खःयात गःहितिइ हयाः ल्वाकेगु याइ । भैलः व भद्रकाली देवदेवीया समागम जात्राकथं नं कयातःगु थ्व जात्रायात द्यः ल्वाकेगु धाइ ।

जात्राय् खः ल्वाके न्ह्यः बेताः द्यःयात गःहितिइ हयेधुंकाः झ्यालं खा बलि बियाः खः ल्वाकेगु परम्परा दु । भैलः व भद्रकालीया खः ल्वाकेगु जात्रा सिधयेकाः दुपिं निम्हं द्यःया पुजा यायेगु परम्परा दुगु धौभडेलं कनादी ।

वाराही जात्रा
शक्तिया देवी अष्टमातृकामध्येया हे देवी वाराहीया तिसा जात्रा बिस्काः जात्राया इलय् न्यायेकीगु जात्रा खः । चैत मसान्तया दिंकुन्हु यःसिं थनेधुंकाः तेखाचो त्वाःस्थित द्यःछेँय् दुम्ह वाराहीया मूर्तियात प्यागोडा शैलीइ दयेकाः छाय्पियातःगु खटय् तयाः जात्रा न्यायेकेगु याइ । वंशगोपालया वाराही द्यःछेँनिसें शुरु जुइगु वाराही खः जात्रा सूर्यविनायक यंकेगु प्रचलन दु । जात्रा न्यायेकीगु इलय् थनया छेँखापतिकं सुकुन्दा व चिलाख च्याकाः जात्रालिसें वनेगु याइ । खःयात वाराही देगलय् तयाः पुजा याइ । यःसिं क्वःथयेधुंकाः खःयात त्वाः त्वालय् यंकाः पुजा यानाः हाकनं द्यःछेँय् बिज्याकाः जात्रा यायेगु याइ ।

इन्द्रायणीया त्वाःदेवा जात्रा
अष्टमातृकामध्येया हे इन्द्रायणी देवीया जात्रा नं थन न्यायेकेगु याय । बिस्काः जात्राय् इन्द्रायणी द्यःया खः छाय्पियाः इन्द्रायणी द्यः छेँनं देवीया मूर्तियात खतय् तयाः दाफा बाजं थानाः त्वाः त्वालय् चाःहिकाः जात्रा यायेगु याइ । जात्राय् स्थानीयवासीं छेँखाछेँखां पुजा बी ।

महाकाली, महालक्ष्मी जात्रा
बिस्काः जात्राया झ्वलय् बैशाख २ गते महाकाली, महालक्ष्मी जात्रा ख्वपय् तसकं हर्षोल्लासपूर्वक हनेगु याइ । भोलाछेँस्थित महाकालीया द्यः छेँय् छाय्पियातःगु विमान आकारया खटय् महाकाली द्यःयात बिज्याकाः जात्रा शुरु याइ । अथे हे महालक्ष्मी द्यः छेँय् नं नं विमान आकारया हे छाय्पियातःगु खतय् महालक्ष्मीया मूर्तियात बिज्याकाः जात्रा शुरु याइ । थ्व जात्रा संचालन यायेबलय् जात्राय् वइपिंसं छखे म्हासुगु व मेखेपाखे च्वंपिंसं ह्याउँगु तपुलिं पुइगु प्रचलन दु । जात्रा संचालन यायेबलय् दथुइ थ्व निगुलिं खः नाप लात धाःसा खः ल्वाकाः जात्रा यायेगु प्रचालन दया वयाच्वंगु दु ।

ब्रम्हायणी, महेश्वरी जात्रा
बैशाख ३ गते बिस्काः जात्राया हे झ्वलय् अष्टमातृकामध्येया शक्तिदेवी ब्रम्हायणी, महेश्वरी जात्रा ख्वपया सूर्यमधिस्थित द्यः छेँनं ब्रम्हायणीया मूर्ति खतय् बिज्याकाः खः जात्रा शुरु याइ । थुकथं हे इनाचोय् च्वंगु महेश्वरी द्यः छेँय् नं महेश्वरीया द्यःया मूर्तियात नं छाय्पियातःगु खटय् तयाः जात्रा शुरु याइ । जात्रा शुरु जुइबलय् निखेरं च्वंपिं जात्रालुतय्सं थःथःगु ल्हातय् चिलाख ज्वनाः खः जात्रा यानाः जात्रा न्यायेकेगु याइ । जब निगुलिं द्यः खः दत्तात्रय थ्यंकः वयेवं खः ल्वाकेगु व प्रसाद व चिलाख हिलाबुला यानाः जात्रा न्यायेकेगु याइ ।

बटुक भैरव व ज्याथा गणेद्यःया जात्रा
बिस्काः जात्राया झ्वलय् ख्वपया बुलुचा त्वाःया बटुक भैरव व कुम्हाः त्वाःया ज्याथा गणेद्यःया जात्रा हेगु याइ । थःथःगु त्वालय् छाय्पियातःगु खतय् द्यःयात बिज्याकाः जात्रा शुरु याइ । जात्रा हनेगु झ्वलय् निगुलिं द्यः खः गन नाप लात, अन हे ल्वाकाः जात्रा याइ । थ्व जात्रा त्वाः त्वालय् न्यायेकेगु याइ ।

छुमा गणेद्यःया जात्रा
ख्वपया हे चोछेँ त्वालं छुमा गणेद्यःया जात्रा बैशाख ४ गते न्यायेकी । द्यः छेँय् नं छुमा गणेद्यःया मूर्ति खतय् तयाः चोछेँ त्वाः चाःहिकी । थन च्वंपिंसं पुजा यानाः जात्रा न्यायेकेगु याइ ।

द्यः सगं जात्रा
थ्व जात्रायात बिस्काःया हे छगू महत्वपूर्ण जात्राकथं कयातःगु दु । थ्व जात्रायात स्वंगः पुजाया रुपय् नं म्हसीकेगु याः । थ्व जात्राय् ख्वप देय्न्यंकंया दक्वं शक्तिपीठ व जात्रा संचालनय् दुगु द्यःपिं सकसितं थःथःगु द्यः छेँनं पित हयाः द्यः छेँया न्ह्यःने लँपु, पाटि, सतः, फल्चाय् तइ । वयां लिपा छेँय् छेँ्य् नं पुजा यानाः थीथी परिकार व सगं बियाः थ्व जात्रा हनेगु याइ ।

लिपांगु खः सालेगु जात्रा
चैत २७ गते थें हे बैशाख ५ गते नं बिस्काः जात्राया लिपांगु दिं गःहितिइ दुम्ह भैलः द्यःया खः साला हनेगु याइ । थ्वकुन्हु द्यः खःयात सालाः तःमधिइ थ्यंकेवं बहनि द्यः खतं द्यः क्वत हयाः द्यःछेँय् बिज्याकी । भैलः द्यःयात द्यःछेँय् बिज्याकूगुयालिसें बिस्काःया दक्वं जात्रा क्वचाइ धइगु प्रचलन दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS