किपुली बुंगद्यःया झ्वाता पलिस्था विवाद ः वार्ता यानाः हे समाधान मालीगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- यलय् न्यायेकीगु बुंगद्यःया जात्रा न्ह्यःने थ्यंलिसे किपुली पलिस्था याःगु बुंगद्यःया विवाद गय् यानाः समाधान याये माली धइगु खँय् नं भक्तजनतय्सं चिउताः तया हःगु दु ।

किपूया गःछेँस्थित प्यंगःथामय् बुंगद्यः लिसें किपूयाम्ह हे याकःमिसाया झ्वाता पलिस्था यायेवं उकियात कयाः बुंगया पाञ्जुपिंसं विरोध याःगु खः । बुंगया ३२ पाञ्जु संघं यदि किपुली पलिस्था याःगु थ्व बुंगद्यःया मूर्ति अनं मचीकल धाःसा थुगुसी बुंगद्यः जात्राय् किपुली याकः मिसायात स्वां तः वनेगु ज्या यायेगु मखु धकाः निर्णय यायेधुंकूगु दु ।

विवाद समाधान याये माली धकाः किपुली बुंगद्यः तयेगु ज्याय् पहल याःगु स्थानीय सुखी गःछेँ समाजपाखें वंगु वालय् यलय् वनाः बुंगद्यःयात हे ‘थ्व विवाद समाधान याना बिज्याये माल’ धकाः बिन्तीपत्र लःल्हाःगु खः ।

थ्वहे झ्वलय् म्हिगः किपुली च्वंगु सुखी गःछेँ समाजया बैठकय् नं आः थ्व विवादयात वार्तापाखें हे समाधान याना वने माली धकाः खँ पिहां वःगु खँ सीदुगु दु । बुंगद्यःया जात्रा न्ह्यःने थ्यंकः वःलिसे विवाद तच्वया वनी धकाः विवाद समाधानया लागिं म्हिगः किपुली बैठक जूगु खः ।

थ्व स्वयां न्ह्यः गःछेँ समाजपाखें नं यदि पलिस्था यायेधुंकूम्ह बुंगद्यःया मूर्ति लित यंकल धाःसा जात्रालय् बुंद्यःया पाञ्जुपिंसं स्वाः तः वःसां नं थःपिंसं ग्रहण यायेगु मखु धकाः ख्याच्वः बिउगु खः । बुंगद्यःया किपूलिसे स्वापू दुगु संस्कृतिइ निगुलिं पक्षया सहभागिता आवश्यक जूगुलिं पाञ्जुपिंसं थःपिनि भावनायात नं कदर यायेमाः धकाः इनाप याना वयाच्वंगु खः ।

म्हिगः किपुली च्वंगु मुँज्यां थ्व समस्यायात ल्वापुख्यापु सिबें वार्तापाखें हे समाधान यायेगु व पाञ्जुपिनि सहमति कयाः हे छगू निष्कर्षय् थ्यंकेगु धकाः निर्णय जूगु दु । थुकिया लागिं आवश्यक जुल धाःसा गुथि संस्थान, पुरातत्व विभागया नं ग्वाहालि कायेगु धकाः नं सहलह जूगु खँ सीदुगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS