यौन दुव्र्यवहार याःम्ह चिनियाँयात ज्वन

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- नेपाःया मिसा मस्तय्त बन्धक दयेकाः यौन दुव्र्यवहार याःगु द्वपनय् छम्ह चिनियाँ नागरिकयात ज्वंगु दु । प्रहरीया कथं यल महानगरपालिका–२२ वडाय् च्वनाच्वंम्ह याङ लिमिङयात ज्वंगु खः ।

लिमिङं थीथी जिल्लाय् च्वंपिं मिसा मस्तय्त सःताः यौन शोषण व दुव्र्यवहार यानाच्वंगु प्रारम्भिक अनसन्धानय् लूगु खँ प्रहरीं धाःगु दु । लिसें प्रहरीं स्वम्ह मिसा मस्तय्त उद्धार यानागु खँ धाःगु दु । चिनियाँ नागरिकं येँय् बालं कयातःगु छेँय् तयाः अथे दुव्र्यवहार याइगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS