परियत्तिया परीक्षा बिसें यलया कुमारी माजु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)- थुगुसी न्ह्यानाच्वंगु बौद्ध परियत्ति कक्षा अन्तर्गत यलयाम्ह कुमारी माजुं नं जाँच बियाबिज्याःगु दु । वसपोल परियत्ति कक्षाय् थुगुसी नं भर्ना जुयाबिज्याःगु खः । वसपोल परियत्ति शिक्षाय् कक्षा १ या विद्यार्थी खः ।

वंगु शनिवाः वसपोल च्वनाबिज्याइगु गाःबहाःया विहारय् हे च्वनाः वसपोलं जाँच बियाबिज्याःगु खः । वसपोल द्यः जुयाबिज्याःगुलिं वसपोलयात मेपिं विद्यार्थीत नापं तयाः जाँच कायेगु मयासे अलग्ग वसपोलया निवासय् हे तयाः जाँच कायेगु ज्या जूगु खः ।

परियत्ति शिक्षाय् वसपोलया केन्द्र यलया हे भासरा स्कुलय् खः । वसपोल उगु हे स्कुलय् ५ तगिमय् ब्वनीम्ह विद्यार्थी नं खः । परियक्ति शिक्षाया कक्षा नं वसपोलयात निवासय् हे वनाः काइगु खः । परियक्तिया शिक्षकपिं वसपोलया निवासय् वनाः थुकिया कक्षा काइगु खः ।

यलय् थौंकन्हय् कुमारीया रुपय् मय्जु निहिरा वज्राचार्य आसनय् च्वनाबिज्यानाच्वंगु दु । येँय् शाक्य वंशया कुलपुत्रीपिं कुमारी जुइगु खःसा यलय् वज्राचार्य वंशया कुलपुत्री कुमारी जुइगु चलन दु ।
दँय्दसं जुइगु परियत्ति कक्षाया परीक्षा वंगु शनिवाः निसें शुरु जूगु खः । थ्व परीक्षा कक्षा १ निसें शुरु जुयाः कक्षा १० तक न्ह्याइ । थुगुसी देय्न्यंकं करिब ३५०० म्ह परीक्षार्थीतय्सं परियक्तिया जाँच बियाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS