भिंद्यःया देगलय् नं पसः तयेके मबिल

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷मनपा २० वडाय् लाःगु भिंद्यःया देगलय् आः पसः मतयेकेगु धकाः येँ मनपां पना बीवं विवाद ब्वलंगु दु । भिंद्यःया देगः क्वय् थौंकन्हय् स्वकवः पसः तयातःगु दु । उकिया बाः चाहिँ भिंद्यः देगःया थुवाः जुयाच्वंपिं थकू जुजुपिंसं काइगु जुयाच्वन । बाः कायेगु खँय् थकू जुजुया छेँजःपिनि दथुइ ब्वलंगु आन्तरिक कचवंया कारणं येँ मनपाय् नं छगू उजुरी लाःगु जुयाच्वन । तर मनपां बाः सम्बन्धी विवाद समाधान यायेगु मस्वसे देगःया क्वय् पसः धइगु हे तयेकेगु मखु धकाः पना बीवं अन न्हूगु विवाद ब्वलंगु खँ धाःगु दु ।

स्थानीय समाजसेवी रजिन स्थापितं कनादीकथं यदि उगु थासय् पसः मतयेकल धाःसा कवः खाली जुयाः अवांछित ज्याखँ जुइगु सम्भावना दु । नगर प्रहरीया हस्तक्षेप लिपा अन पसः बन्द यायेधुंकूगु दुसां विवाद धाःसा समाधान मजूनिगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS