अस्ट्रेलियाय् १४२ म्हेसिया म्हपुजा

येँ(नेपालभाषा टाइम्स)- अस्ट्रेलियाय् नं नेपाल संवत् ११४३ न्हूदँ तःजिक हंगु दु । साउथ अस्ट्रेलियाय् च्वंपिं नेपाःमिपिंसं तःजिक न्हूदँ हनेगु नापं मंकाः म्हपुजा नं याःगु खः ।
गुथि साउथ अस्ट्रेलिया ग्वसालय् नेपाल संवत् ११४३ कछलाथ्व पारुकुन्हु सुथय् न्हूदँया भिंतुना कालबिल ज्याझ्वः याःगु खःसा अनंलि बहनि साउथ अस्ट्रेलियाया थेबार्टन कम्युनिटि हलय् मंकाः म्हपुजा याःगु खः । गुथि साउथ अस्ट्रेलियाया ग्वसालय् जूगु थ्व न्हय्क्वःगु मंकाः म्हपुजा खः ।

नेपालं पिने च्वनाच्वंपिं नेपाःमितय्सं थुकथं संस्कृतियात विदेशी भूमिइ नं हनेगु ज्याझ्वलं सम्बन्धित देशय च्वंपिंत नेपाः व नेपाःया संस्कृतिया म्हसीका बीत ताःलाइगु विश्वास संस्थां काःगु दु । गुथिया छ्याञ्जे सजिन प्रधानाड्डं नेपाःया संस्कृति व रीतिरिवाजयात साउथ अस्ट्रेलियाय् च्वंपिंत नं म्हसीका बीगु ल्याखं थुकथं मंकाः म्हपुजा ज्याझ्वःलिसें न्हूदँ भिंतुना ज्याझ्वः याना वयाच्वनागु जानकारी बियादीगु दु ।

ज्याझ्वः ताःलाकेत ग्रेस इन्टरनेशनल एडिलेड, विलन ट्याक्स, जुजु क्रिएटिभ स्टुडियो, किपाज्या फोटोग्राफीं प्रायोजन याःगु खः । उगु इलय् साउथ अस्टे«लियाय् च्वंपिं १४२ म्हेसित मंकाः म्हपुजा याःगु गुथि साउथ अस्टे«लियां जानकारी बिउगु दु ।

कछलाथ्व पारुकुन्हु न्हूदँ हनेगु नापं सनिलय् म्हपुजा यायेगु चलन थौंकन्हय् विदेशय् च्वनाच्वंपिं नेपाःमिया दथुइ नं अतिकं लोकं ह्वाना वनाच्वंगु दु । मूलतः म्हपुजा नेवाःतय् मौलिक परम्परा खःसां विदेशय् धाःसा नेपाःमिलिसें विदेशीतय्सं नं म्हपुजा यायेगु याना वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS