कलाः व काय्म्ह्याय् स्यानाः आत्महत्या

येँ – थनया काभ्रेस्थलीइ छखा हे छेँया प्यम्ह जः छकू हे क्वथाय् सिनाच्वंगु लूगु दु । स्थानीय दिनेश पाण्डेय् छेँय् कलाः, म्ह्याय्, काय् लिसें पाण्डे थः नं सिनाच्वंगु अवस्थाय् लूगु खः ।

प्रहरीया प्रारम्भिक अनुसन्धान कथं दिनेश पाण्डें कलाः व मस्तय्त स्यानाः लिपा थम्हं आत्महत्या याःगु खनेदु । पाण्डें दुनें चुकू तयाः न्हापां कलाः व मस्तय्त स्याःगु व लिपा थम्हं यगानाः आत्महत्या याःगु अनुमान याःगु दु ।

४१ दँया पाण्डे झिदँ तक कुवेतय् रोजगारी यानाः लिहां वःम्ह खःसा ३९ दँया कलाःम्ह सुनिता पाण्डे छेँ लिकसं कस्मेटिक पसः तयाच्वंम्ह खः । पाण्डे कुवेतं प्यदँ न्ह्यः लिहां वसांनिसें कलाः भात दथुइ ल्वापु जुयाच्वनीगु खँ धाःगु दु । कलाःया मेम्ह मिजंलिसे स्वापू दु धकाः शंका जूगुलिं उमि पारपाचुकेगु खँ समेत जुयाच्वंगु खँ सीदुगु दु ।

प्रहरीया कथं सीपिं मध्ये सुनिता, च्यादँ दुम्ह काय् आशिक व झिंस्वदँ दुम्ह म्ह्याय् आशिका ग्वारा तुलाच्वंगु अवस्थाय् लूगु खःसा पाण्डेयात यगानाच्वंगु अवस्थाय् लूगु खः । म्हिगः सुथय् लिबाक तक नं छेँया सुं नं मनू पिहां मवयाः सुनसान खनेदुगुलिं स्थानीय मनूतय्सं पिनें स्वःबलय् उमित अथे विभत्स ढंगं सिनाच्वंगु अवस्थाय् लुइकूगु खः ।

कलाःम्ह सुनिताया म्हय् न्हय्थाय् छुरां सुयातःगु खनेदु धाःगु दु । दिनेश पाण्डें थःत नं छुरां सुयाः वयां लिपा यगानाः आत्महत्या याःगु खनेदु धकाः प्रहरीं अनुमान याःगु दु ।

घटनास्थलय् प्यंगू पेज ताःहाकःगु सुसाइड नोट नं लुया वःगु खँ प्रहरीं धाःगु दु । तर उकी छु च्वयातःगु खः धइगु खँ धाःसा पित मबिउनि ।
घटना लिपा प्रहरीं सीपिं उठे यायेत्यंबलय् सुनिताया थःछेँ खलकं अवरोध यायेवं छुं ई तनाव ब्वलंगु खः । थुकिं यानाः प्रहरीं बल प्रयोग यानाः सीपिं पोष्टमार्टमया नितिं अस्पताल यंकेमाःगु खः ।

सुनिताया थःछेँ खलकं धाःकथं दिनेशं छेँ मीगु तयारी याःगु कारणं कलाः भाःत ल्वापु जुयाच्वंगु खः । दिनेशं उगु छेँ बरः तयाः बैंकय् त्यासा कयातःगु व सुनितां मसीक छेँ मीत बैना समेत कयातःगु खँ धाःगु दु । सुनितां छुं ई लिपा हे बेलायत वनेगु तयारी याःगुलिं ल्वापु झन् तच्वयाच्वंगु खँ नं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS