प्रदेश ३ य् मुख्यमन्त्रीयात ६१ हजार, मन्त्रीयात ५२ हजार तलब

येँ – प्रदेश नं. ३ या मुख्यमन्त्री व मन्त्रीतय् तलब तोके याःगु दु । प्रदेश सरकारं मुख्यमन्त्री, मन्त्री व सांसदतय् तलब सुविधा सम्बन्धी विधेयक तयार यायेधुंकूगु दुसा थ्व विधेयक थौं सोमवाः पारित याइगु ज्याझ्वः दु ।

विधेयकय् तयातःगु प्रस्ताव कथं मुख्यमन्त्रीया तलब ६० हजार ९७० तका जुइसा सञ्चार खर्च ५ हजार व अतिथि सत्कार धकाः १० हजार तका बी । अथेहे मुख्यमन्त्रीयात आवास सुविधा व सुरक्षाया निंतिं थप छगः सवारी साधन नं बीगु विधेयकय् प्रस्ताव यानातःगु दु ।

अथेहे मन्त्रीतय् तलब ५२ हजार, राज्यमन्त्रीया तलब ४९ हजार, सहायक मन्त्रीया तलब ४७ हजार प्रस्ताव यानातःगु दु । मन्त्रीतय्त संचारया निंतिं ३ हजार व अतिथि सत्कारया निंतिं ५ हजार नं बी । अथेहे राज्यमन्त्री व सहायकमन्त्रीयात सञ्चारया निंतिं २ हजार व अतिथि सत्कारया निंतिं ३ हजार बीगु प्रस्ताव दु ।

मन्त्री, राज्यमन्त्री व सहायक मन्त्रीयात आवास सुविधा नं दइ । थःगु हे छेँय् च्वनीपिं मन्त्रीतय्त वार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीतय्त १ लाख १० हजार व सहायक मन्त्रीयात १ लाख छेँ मर्मत खर्च बीगु प्रस्ताव दु । अथेहे सकलें मन्त्रीतय्सं एकमुष्ट छगू लाख फर्निचर खर्च काये दइ । बालं च्वनीपिं मन्त्रीतय्त लय् २७ हजार, राज्यमन्त्रीयात लय् २५ हजार व सहायक मन्त्रीयात लय् २० हजार छेँ बहाः वइ । थःगु हे छेँय् च्वनीपिंसं धाःसा छेँबहाः कायेदइमखु ।

अथेहे विधेयकय् न्ह्यथनातःगु प्रस्ताव कथं मुख्यमन्त्रीयात भ्रमण भत्ता न्हिछिया ३ हजार, विदेशय् वनीबलय् २५० डलर, मन्त्रीतय्त २ हजार ५०० व विदेशय् २०० डलर, राज्यमन्त्री व सहायक मन्त्रीतय्त २ हजार व विदेशय् १७५ डलर बीगु जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS