बिस्काःया भैलःखः न्हिनय् सालीगु

ख्वपया ऐतिहासिक बिस्काः जात्रायात व्यवस्थित रुपं संचालन यायेगु निर्णय याःगु दु । बिस्काः जात्रायात शान्तिपूर्ण रुपं न्यायेकेगु निंतिं थुगुसी भैलः खः नं न्हिनय् हे सालेगु निर्णय याःगु दु । गुथि संस्थान, जात्रा संचालन याइगु गुथिया गुथ्याः, पुजारी, नाइके, स्थानीय वासिन्दालिसे जूगु छगू सहलह लिपा न्हिनसिया २ ताः इलय् हे तःमधि त्वालं भैलः खः सालेगु व सनिलया ५ ताःई तकया दुने द्यःखःयात गःहितिइ थ्यंकेगु कथं जात्रा संचालन यायेगु निर्णय जूगु वंगु शुक्रवाः छगू पत्रकार सम्मेलन यासें जानकारी बिउगु दु ।

जात्राया तयारी व सुरक्षाया बारे जानकारी बीगु ल्याखं महानगरीय प्रहरी परिसर ख्वपय् ग्वसाः ग्वःगु पत्रकार सम्मेलनय् ख्वपया प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलं जात्राय् अपां कयेकीगु, जात्रा स्यंकेत स्वइगु व हिंसात्मक गतिविधि न्यंकेत स्वइपिंत कडा कारवाही यायेगु जुइ धयादिल । वय्कलं धयादिल, ‘थुगुसी बिस्काः जात्राया झ्वलय् अपां कयेकीपिं, जात्रा स्यंकेत स्वइपिं व हिंसात्मक गतिविधि न्यंकेत स्वइपिंत ज्वनाः सार्वजनिक मुद्दा तयेगु जुइ, ज्यान हे वनी कथं वा घाःपाः जुइकथं छुं नंकथंया घटना जुल धाःसा अज्याःपिं तत्काल हे ज्वनाः ज्यान मुद्दा तकं तयेगु तयारी यानागु दु ।’

थ्व स्वयां न्ह्यःया दँय् नं फक्व याकनं द्यःखः सालेगु निर्णय याःसां सनिलय् जक द्यःखः सालेगु शुरु यायेगु व चान्हसिया इलय् तक नं द्यः सालेगु इलय् अपां कयेकेगु ज्या जुयाच्वनीगु खः । द्यःखः सालेगु झ्वलय् च्वय् यंके फत धाःसा दत्तात्रयतक व क्वय् यंके मफुसा नासमनाय् तक द्यःखः सालेगु याना वयाच्वंगुलिइ तःभुखाय् लिपा छेँखापतिकं तू नकातःगुलिं छुं छुं समस्या वयाच्वंगु खः । अथे हे थुगुसी द्यःखः सालेगु रुट नं चिहाकः यायेगु निर्णय याःगु दु ।

जात्रायात मर्यादित, शान्तिपूर्ण व सभ्य तरिकां सम्पन्न यायेत थुगुसी तःमधि त्वालं क्वय् च्वंपिं वासिन्दातय्सं बुलुचातक व च्वय्च्वंपिंसं साक्वथातक जक यंकेगु कथं व्यवस्थापन यायेगु निर्णय नं याःगु दु । विगतय् भैलः खः सालेगु झ्वलय् तःमधि (क्वःनें) क्वय्च्वंपिं वासिन्दां नासमना जुयाः वंंशगोपालतक व थःनें च्वय्च्वंपिंसं तःमधिं सुकूध्वाखा जुयाः दत्तात्रय तक खः यंकेगु यानाच्वंगु खः । २०७२ बैशाख १२ गतेया तःभुखाय् लिपा छेँखापतिकं तू नकातःगुलिं द्यः सालेत समस्या जुया वयाच्वंगु खः ।

थ्व झ्वलय् जात्राय् अपां कयेकीपिं व हिंसात्मक गतिविधि जुइके मबीत ख्वप नगरपालिकाया समन्वयय् थीथी थासय् ३५ गः सीसी क्यामरा जडान यायेगु ज्या जूगु दु । जात्राया इलय् द्यःखः सालीगु लँपु व बिस्काःया इलय् यःसिं थनीगु थासय् जडान याःगु सीसी क्यामरापाखें प्रहरी परिसर ख्वपया सर्भर कक्षं दक्वं थाय्या गतिविधि बांलाक व तप्यंक हे स्वये फइगुकथं व्यवस्थापन यायेगु ज्या जूगु महानगरीय प्रहरी परिसर ख्वपया प्रहरी उपरीक्षक किरण थापां कनादिल ।

जात्राया इलय् ख्वप जिल्ला नापं येँपाखें नं यानाः करिब १३०० सुरक्षाकर्मि परिचालन यायेगु जानकारी नं पत्रकार सम्मेलनय् बिउगु खः । सादा वसतय् तकं प्रहरी छगू टुकडी दयेकाः थाय्थासय् परिचालन यायेगु व छुं नं कथंया घटना न्यंकेत स्वइपिं तत्काल ज्वने फइकथं सुरक्षा व्यवस्था कडा यानागु वय्कःया धापू दु । लिसें जात्रा ज्वःछि ख्वप नगरन्यंकं मदिरा निषेध नं याइगु जूगु दु ।

छुं नं ब्रान्डया वा घरेलु उत्पादन जूगु अय्लाः मी मदइगु जक मखु, त्वने तकं मदइकथं रोक लगे यायेगु जुइ धासें प्रहरी परिसरया प्रमुख राणां अय्लाः न्याये–मी याइपिं व त्वनाः होहल्ला न्यंकेत स्वइपिंत तकं तत्काल ज्वनाः कारवाही यायेगु जुइ धयादिल । अय्लाःया हे कारणं आपालं घटनात न्यनीगु धासें उकियात रोके यायेत्यनागु प्रहरीया निष्कर्ष दु । थगुने बिस्काः जात्राया झ्वलय् छम्ह सीगु खःसा प्यम्ह घाःपाः जूगु खः । अथे हे जात्रा स्यंकेत व हिंसात्मक गतिविधि न्यंकेत स्वःपिं झिंनिम्हेसित ज्वनाः सार्वजनिक मुद्दा तःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS