येँ महानगरय् १५६ निर्वाचन केन्द्र, ३६३ बुथ

येँ – थौं देय्न्यंकं स्थानीय तहया निर्वाचन जू वनाच्वंगु दु । देय्न्यंकंया ७५३ गू स्थानीय तहय् न्हूगु नेतृत्व ल्ययेत निर्वाचन जू वनाच्वंगु दु ।
देय्या खुगू महानगरपालिका, झिंछगू उपमहानगरपालिका २७६ नगरपालिका व ४६० गाउँपालिका यानाः ७५३ गू स्थानीय तहय् प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष, मिसा वडा सदस्य, दलित मिसा सदस्य व खुल्ला वडा सदस्य ल्ययेगु ज्या जुइ ।

थुकीमध्ये देय्या हे संघीय राजधानी जुयाच्वंगु येँ महानगरया प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष, मिसा वडा सदस्य, दलित मिसा वडा सदस्य व खुल्ला सदस्य यानाः मुक्कं १६२ म्ह निर्वाचित जुइ । थुकीमध्ये निगू वडाय् दलित मिसा सदस्यया कोटाय् छगू नं उम्मेदवारी लाःगु मदुसा प्यंगू वडाय् छम्ह छम्हेसिया जक उम्मेदवारी लाःगुलिं निर्विरोध जुइधुंकूगु दु । आः थौं जुइगु चुनावं १५६ जनप्रतिनिधि ल्यइ ।

थौं जुइगु स्थानीय तह निर्वाचनया निंतिं येँ महानगरय् १५६ केन्द्र व ३६३ बुथया व्यवस्था यानातःगु दु । थुपिं हे केन्द्र व बुथय् जुइगु मतदानपाखें येँ महानगरया न्हूगु नेतृत्व ल्यइ । दकलय् अप्वः ३१ वडाय् मतदान केन्द्र दु । थन छगू वडाय् ११ गू मतदान केन्द्र दुसा अनं लिपा १६ य् १० गू मतदान केन्द्र दु । अनंलि ७ व ३२ वडा् गुंगू गुंगू केन्द्र दु ।

दकलय् म्हो मतदान केन्द्र दुगु वडा २३ खःसा थन छगू जक मतदान केन्द्र दु । अनंलि १९, २० व २४ य् निगू निगू केन्द्र दुसा थ्व धुंकाः १, ५, ८, १२, १८ व २९ य् स्वंगू स्वंगू केन्द्र दु ।

थुकथं हे १६ वडाय् दकलय् अप्वः २३ गू बुथ दु । अनंलिपा ३१ व ३२ वडा निगुलिइ नं २२÷२२ गू बुथ दु । व धुंकाः स्वंगूगु थासय् यक्व बुथ दुगु वडा १४ खःसा थन २१ गू बुथ दु ।

येँ महानगरया ३२ गुलिं वडाय् यानाः मुक्कं ३ गू लख २४२ म्ह मतदाता दु । थुपिं हे मतदातातय्सं निर्वाचनया मैदानय् कुहां वयाच्वंपिं उम्मेदवारतय् भाग्य निर्धारण याइ ।

येँ महानगरय् दकलय् अप्वः मतदाता दुगु वडा १६ खःसा अनंलि ३२ वडा खः । १६ वडाय् २९,१७५ मतदात दुसा ३२ य् १८,९१३ मतदाता दु । स्वंगू थासय् ३१ वडा खःसा थन १८,१०७ मतदाता दु ।

थुकथं हे दकलय् म्हो मतदाता दुगु वडा १ खः । थन मुक्कं ३,७२९ मतदाता दुसा मतदाता दुगु वडाय् निगूगु थासय् १८ व स्वंगूगुलिइ २३ वडा खः । १८ वडाय् ३,९३९ म्ह मतदाता दुसा २३ य् ४,४७७ म्ह मतदाता दु । म्हो मतदाता दुगु वडाय् प्यंगूगु थासय् २० वडा दुसा थन ४,६१४ म्ह मतदाता दु ।

झिद्वः स्वयां अप्वः मतदाता दुगु वडा ३, ४, ६, ७, ९, १०, १३, १४, १५, १६, २६, ३१ व ३२ वडा खःसा थुकीमध्ये वडाय् नं. ४, १४, १६, ३१ व ३२य् झिंन्याद्वलं मल्याक मतदाता दु । अथेहे न्याद्वः स्वयां म्हो मतदाता दुगु वडा १, १८, २०, २३ व २८ खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS