येँय् ८२६ म्ह प्रत्याशी चुनावी मैदानय्

येँ- देशय् स्वंगू तहया सरकार कार्यान्वयनय् वयेधुंकाः स्थानीय तहया न्हूगु नेतृत्वया निंतिं निक्वःखुसी कन्हय् बैशाख ३० गते चुनाव जू वनाच्वंगु दु । थुगु चुनावयात संघीयता कार्यान्वयनय् छगू चरण सफलतापूर्वक क्वचाःगुकथं नं कयातःगु दु ।

देय्न्यंकंया ७५३ गू स्थानीय तहय् न्हूगु नेतृत्वया निंतिं कन्हय् निर्वाचन जू वनाच्वंगु दु । देय्न्यंकंया खुगू महानगरपालिका, ११ गू उपमहानगरपालिका, २७६ गू नगरपालिका व ४६० गू गाउँपालिका यानाः ७५३ स्थानीय तहय् न्हूगु नेतृत्वया निंतिं चुनाव जुइत्यंगु खः ।

स्थानीय निर्वाचनय् मुख्य आकर्षणया केन्द्र जुयाच्वंगु संघीय राजधानी येँ महानगरपालिकाय् प्रमुख, उपप्रमुख व ३२ गू वडाय् वडाअध्यक्ष, खुल्ला दुजः, मिसा दुजः व दलित मिसा दुजः यानाः १६२ गू पदया निंंतिं चुनाव जुइ । थ्व दक्वं पदया निंतिं राजनीतिक दल व स्वतन्त्र यानाः मुक्कं ८२६ म्ह प्रत्याशी चुनावी मैदानय् कुहां वयाच्वंगु दु ।

येँ महानगरया प्रमुख पदया निंतिं राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मयाःगु राजनीतिक दल व स्वतन्त्र यानाः ५५ म्हेसिनं उम्मेदवारी बिउगु दु । थुकी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलपाखें स्वम्ह, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मजूगु दलपाखें १७ म्ह व स्वतन्त्र ३५ म्हेसिया उम्मेदवारी लाःगु दु ।

अथे हे उपप्रमुख पदय् राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलपाखें निम्ह, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मयाःगु दलपाखें गुम्ह व स्वतन्त्र १९ म्ह यानाः ३० म्हेसिनं उम्मेदवारी बियातःगु दु ।

थुकथ हे छगू वडाय् वडाअध्यक्ष, मिसा सदस्य, दलित मिसा सदस्य व निम्ह खुल्ला सदस्य यानाः न्याम्ह निर्वाचित जुइगु प्रावधान दु । थ्व ल्याखं येँ महानगरया ३२ गू वडाय् १६० पदया निंतिं निर्वाचन जुइ । ३२ गुलिं वडाया निंतिं ७४१ म्हेसिया उम्मेदवारी लानाच्वंगु मुख्य निर्वाचन अधिकृतया ज्याकू येँय् नं जानकारी बिउगु दु ।

उगु ज्याकुथिं बिउगु जानकारीकथं वडाया निंतिं राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलपाखें ५०६, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मयाःगु दलपाखें १७७ व स्वतन्त्र ५८ म्हेसिया उम्मेदवारी लानाच्वंगु दु ।

येँय् निर्वाचन अधिकृतया ज्याकूयाकथं वडाअध्यक्षय् २१०, सदस्यय् २९८, मिसा सदस्यय् १४५ व दलित मिसा सदस्यय् ८८ म्हेसिया उम्मेदवारी लानाच्वंगु दुसा उकीमध्ये २४ व २५ वडाय् दलित मिसा सदस्य पदया निंतिं सुनानं उम्मेदवारी बिउगु मदु । अथे हे प्यंगू वडाय् दलित मिसा सदस्यया निंतिं छम्ह छम्हेसिया जक उम्मेदवारी लाःगुलिं निर्विरोध जुइधुंकूगु दु । दलित मिसा सदस्यय् निर्वाचत जूगुलिइ १८, २२, २३ व २७ वडा खः । थुकी एमालेया स्वम्ह व कांगे्रसया छम्ह निर्विरोध जूगु खः ।

येँ महानगरया ३२ गू वडामध्ये दकलय् अप्वः उम्मेदवारी बिउगु वडा १५ खः । थन वडाअध्यक्ष, सदस्य, दलित मिसा सदस्य यानाः मुक्कं ३३ म्हेसिनं उम्मेदवारी बिउगु दु । अथे हे दकलय् म्हो उम्मेदवारी बिउगु वडा १३ खः । १३ वडाय् दक्वं पदया निंतिं मुक्कं १३ म्हेसिनं जक उम्मेदवारी बिउगु दु ।

१५ वडा लिपा दकलय् अप्वः उम्मेदवारी बिउगु वडा ७ व ३१ खः थन ३१÷३१ म्हेसिनं उम्मेदवारी बिउगु दु । १७ व २९ वडाय् २८÷२८ म्हं उम्मेदवारी बिउगु दु ।

थुकथं हे म्हो उम्मेदवारी बिउगु वडाया धलखय् निगूगु थासय् २३ वडा खः । थन मुक्कं १६ म्हेसिनं उम्मेदवारी बियातःगु दु । वडा २१ व २२ य् नीनिम्ह, नीनिम्हेसिनं उम्मेदवारी बियातःगु दु ।

येँँ महागरय् मुक्कं स्वंगू लखं २४२ म्ह मतदाता दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS