छगू आइसक्रिम, निगू कीर्तिमान

अमेरिकाय् जूगु ‘स्पिरिट अफ टेक्साट’ नांया छगू उत्सवय् छगू आइसक्रिमं छक्वलं निगू कीर्तिमान कायम याःगु दु । छगू १ हजार ३८६ मिटर ६२ सेन्टिमिटर ताःहाकःगु आइसक्रिमया रुपय् कीर्तिमान तःगु खःसा मेगु दकलय् याकनं नःगु आइसक्रिमया रुपय् नं कीर्तिमान तःगु खः । दकलय् ताःहाकःगु आइसक्रिमया रुपय् गिनिज बुक अफ वल्र्ड रिकर्डसय् नां तकं तयेत सफल जूगु खः ।१८९२ दशमलव ७१ किलोया उगु आइसक्रिम भेनिल्ला क्रिम व क्यान्डी क्रन्च चकलेट तयाः दयेकूगु खः । अथे हे ११३५ किलो स्वयां नं अप्वः चकलेट व स्ट्रबेरी, २००० क्यान क्रिम, २५ पाउण्ड स्प्रिंकल व २० हजार चेरी उगु आइसक्रिमय् छ्यःगु खः ।

विश्वया हे दकलय् ताःहाकःगु आइसक्रिमया कीर्तिमान कायम यायेवं उत्सवय् वयाच्वंपिं प्यद्वः मनुखं मात्र बाघौया दुने दक्वं आइसक्रिम नये सिधयेकाः मेगु कीर्तिमान कायम याःगु खः । उगु आइसक्रिमं छगू ला उलिमछिं मात्राया पदार्थ छ्यलाः दकलय् ताःहाकःगु आइसक्रिमया कीर्तिमान तःगु खःसा मेगु म्हो इलय् दक्वं नये सिधयेकाः मेगु कीर्तिमान कायम याःगु खः ।
थ्व स्वयां न्ह्यः थगुने जूगु थ्व हे महोत्सवय् दयेकूगु आइसक्रिमं नं अज्याःगु हे कीर्तिमान तःगु खः । उगु इलय् २१७७ किलोया आइसक्रिम तयार यानाः दकलय् अप्वप्ः वजतन दुगु आइसक्रिमया रुपय् कीर्तिमान तःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS